Közgyűlés_2019


Meghívó

2019. évi Közgyűlésre
 

Helye: 2800 Tatabánya, Köztársaság útja, Jubileum Sportpark, Sportiroda
Időpontja:     2019. április 27. (szombat) 10 óra

Napirendi pontok:
1.   Levezető elnök, szavazatszámlálók és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2.   Napirendi pontok jóváhagyása
3.   Felügyelő Bizottság beszámolója és elfogadása             
4.   2018. évi gazdasági beszámoló és annak elfogadása (közhasznúsági, szakmai és pénzügyi beszámoló)
5.   2019. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása (költségvetési terv, pályázatok, támogatási lehetőségek)
6.   Csörgőlabda Szakosztály beszámolója a 2018-as évről és 2019. évi tervezet
7.   A 2020. évi tagdíj összegének megállapítása és elfogadása     
8.   Az egyesület Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása
9.   Egyebek, bejelentések

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az Alapszabály szerint, ha a Közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem határozatképes, akkor azt az Elnök feloszlatja.


30 perccel későbbi időpontra, 10 óra 30 percre, ugyanarra a helyszínre, az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal új Közgyűlést hív össze, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes!


Aki az Egyesülettel szeretne a Közgyűlés helyszínére érkezni, azok számára 2019.04.27-én  9:15-kor gyülekező az iroda előtt.


Kérjük, megjelenésével és aktív részvételével segítse a Közgyűlés munkáját!