MVGYOSZ: Lélektani regény, kor- és társadalomrajz a Louis Braille Könyvtárban

Déry Tibor: Felelet I-II.

Déry Tibor nagysikerű regénye két ember útját követi nyomon.

Az egyik Köpe Bálint, egy kistarcsai kastély özvegy házmesternéjának fia, a másik különös, sőt különc férfi: Farkas Zeno professzor, a világhírű tudós. A professzor és a fiatal munkás a társadalom két ellenkező pólusán áll, de a maguk módján mindketten megsínylik a kor nyomorúságát: Bálintot a nyomor, a gazdasági válság, a munkanélküliség sújtja, Farkas Zenót a Horthy-Magyarország, a fasizálódó Európa szellemi közviszonyai nyomasztják.

„Tessék tudomásul venni, hogy a fegyelem nevében az emberek egy év alatt tízszer annyi gaztettet követnek el embertársaik ellen, tízszer annyi gyilkosságot, csalást, léleknyomorítást és durvaságot, tízszerannyi megaláztatást és becstelenséget, mint amennyi kárt a természetes fegyelmezetlenség egy évszázad alatt tudna tenni bennük. Tessék körülnézni az országban: a fegyelem juttatta oda, ahol ma van, nyomorba, szolgaságba, betegségbe, a fegyelem adta Horthy úr és megvetendő társainak a kezére, s holnap a fegyelem fogja Hitlernek kiszolgáltatni, ha történetesen szemet vet zsírjára, csontjaira és hajára.”