On-line előadások: A látássérült diákok helyzete az oktatásban

 

Együtt a jövőnkért online: A látássérült diákok helyzete az oktatásban

 

Az alábbi jegyzet az MVGYOSZ által 2021. január 26-án megrendezett Együtt a jövőnkért- a látássérült diákok részvétele az oktatásban címmel megrendezett kerekasztal beszélgetés összefoglalója.

A meatinget a koronavírus okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt online formában, a Google Meet elnevezésű alkalmazás segítségével tartották meg.

Puskás Anett ifjúsági referens bevezetőjében kiemelte, hogy az MVGYOSZ-nek, és a tagegyesületeinek egyik legfőbb célja a társadalomban tapasztalható negatív sztereotípiák csökkentése. Ennek érdekében arra próbálják ösztönözni a látássérült diákokat, hogy törekedjenek a maximális potenciáljuk elérésére. Fontosnak tartják azt is, hogy a tanulókban előmozdítsák a motiváltságot, és az arra való törekvést, hogy célokat tűzzenek ki maguk elé, és azokat a rendelkezésükre álló források felhasználásával meg is valósítsák.

E cél elérése érdekében fontos együttműködni a többi látássérültekkel foglalkozó civil szervezettel. Továbbá lényeges az oktatók, és a fent említett civil szervezetek között a tapasztalatcsere, és szükség esetén a problémás kérdések megvitatása is.

Puskás Anett a konferencia elején kiemelte, hogy a jövőben a kerekasztal beszélgetések nyíltak lesznek, így a diákok, a szülők, és a tanárok is gond nélkül csatlakozhatnak a meatingekhez.

Ezt követte a konferencia tematikáinak ismertetése. A találkozó 3 fontos téma köré csoportosult. Ezek az alábbiak voltak: a kerekasztal beszélgetésre történő regisztráció során megfogalmazott kérdésekre való reflektálás, a jövőbeni konferenciák témáinak ismertetése, valamint egy új kiadvány közzétételének bejelentése.

A beérkezett kérdések között megfogalmazódtak többek között az akadálymentesítés hiányosságaiból adódó problémák. Ezekre megoldást jelenthet a Google Meet elnevezésű akadálymentes hozzáférést biztosító alkalmazás, a különféle, az informatika tárgykörével kapcsolatos kérdések megválaszolására létrejött levelező listák, és Facebook csoportok, valamint a hosszú kihagyás után a Netmédia Alapítvány, és az MVGYOSZ támogatásával újra induló Gépház című műsor, amely péntekenként este 8 órakor hallható az interneten fogható Hobby rádióban.

Az okostelefonok használatával kapcsolatosan felmerülő kérdésekre megoldást jelenthet a tavaly májusban indult I Blind nevet viselő Facebook csoport, amire immár bárki feliratkozhat, aki érvényes tagsági viszonnyal rendelkezik valamely tagegyesületnél.  

A tankönyvellátás problematikájára az MVGYOSZ által kifejlesztett Bodor Tibor hangoskönyvtár, a tagegyesületeknél közösségi szolgálatot vállaló fiatalok bevonása, valamint a könyvek elektronikus formában történő bescannelése jelenthet megoldást.

Felvetődött az emelt szintű érettségi teljesítésének kérdése is. Puskás Anett fontosnak tartotta kiemelni, hogy az Oktatási hivatal egy 20 pontból álló ajánlást adott ki a tavalyi évben, amely szintén megtaláható a www.jovokilatasai.mvgyosz.hu  internetes oldalon. Ebben olyan fontos szempontokat fogalmaznak meg, amelyek segítséget nyújtanak a látássérült tanulókat oktató tanárok részére az érettségi vizsga lebonyolításában.

Ilyenkor általában a diák számára előzetesen elkészített szakvélemény az irányadó. Szükség esetén azonban a tanuló bizonyos feladatok alól felmentést is kérhet, ilyen például a matematika érettséginél a példákban szereplő szerkesztési műveletek végrehajtása.

Léteznek az MVGYOSZ által adaptált érettségi feladatlapok is, amelyeket igényelni kell, mivel a jogszabályok nem teszik lehetővé azoknak az internetes honlapokon való közzétételét.

A fentiek mellett különböző segédletek is rendelkezésre állnak, amelyek a látássérült diákok számára előmozdítják a sikeres érettségi vizsga letételének lehetőségét. Ezek száma folyamatosan bővül.

A következő fontos téma a segédeszközökkel való ellátás problematikája volt. Erre megoldást jelenthet az újonnan kifejlesztett Atomol készlet, amely a kémia tanításában játszhat fontos szerepet, a hangos földgömb, ami a földrajz elsajátítását könnyíti meg, vagy a különféle informatikai segédeszközök, mint az ubi nevet viselő program, ami a matematika megtanulásában segítheti a látássérült diákokat.

A következő téma a 2021-es évben megvalósuló programok ismertetése volt.

Január 28-án kerül megrendezésre az Infoalap közreműködésével egy online konferencia, amely a látássérült gyermekek informatika oktatását megkönnyítő megoldásokat taglalja.

Februárban tartják meg a különböző civilszervezetek által kifejlesztett újdonságok bemutatását szolgáló kerekasztal beszélgetést, amelyhez bárki csatlakozhat.

Szintén ebben a hónapban kerül megtartásra a Szabolcs Szatmár Bereg megyei tagegyesület rendezésében a fiatalok lehetőségei címmel egy meating, amely azzal foglalkozik majd, hogy a diákok, és tanáraik kihez fordulhatnak a felmerülő problémáikkal. Ennek szükségessége azért merült fel, mert a különféle oktatási rendszerek, mint például a Neptun, korántsem tekinthetőek akadálymentesnek. Ennek kiküszöbölésére a diákok kérhetnek személyi segítőt az egyetemek fogyatékosügyi koordinátorainál.

A fenti téma kapcsán érdekességként megfogalmazódott, hogy az Infoalap kifejlesztette a Neptun rendszer akadálymentes verzióját, ám ez egy frissítésnek köszönhetően már nem elérhető. Ezért az MVGYOSZ jogászok segítségével keresi a megoldást, a Neptun rendszer ismételt akadálymentessé tételére.  

A március 15-ei hosszú hétvégén pályázati forrásból egy 4 napos tábor kerül megrendezésre az MVGYOSZ Thököly úti telephelyén. Ezen 10 látássérült diák vehet részt. A tábor keretében a tanulók szaktanári segítséggel vehetik át a különböző tantárgyakat, valamint bemutatásra kerülnek részükre a fent említett segédeszközök.

Amennyiben a járványhelyzet nem teszi lehetővé a személyes jelenlétet, abban az esetben online formában kerül megtartásra a program.

Ezen kívül lehetőségként megfogalmazódott egy, a Természettudományi Múzeumban tartandó tárlatvezetés is, melynek során a természettudományokkal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik a diákok.

A konferencia 3. témája egy kiadvány megjelentetése volt, amely tartalmazza az eddigi Együtt a jövőnkért kerekasztal beszélgetések anyagait. Ez elsődlegesen a középiskolákban oktató tanárok részére jelenthet fontos segítséget. A kiadvány sok más mellett azokra a meatingek során bemutatott segédeszközökre hivatkozó linkeket tartalmazza majd, amelyekre rákattintva a tanárok fontos információkat ismerhetnek meg a fentiek vonatkozásában.

Felvetődött, hogy a résztvevők egy együttműködési megállapodás aláírásával közreműködőként jelenjenek meg a fent említett kiadványban. Az együtt a jövőnkért weboldal folyamatosan bővül, a kiadvány pedig egy aktuális dátummal kerül a későbbiekben kiadásra. Frissülő kiadása pedig az együtt a jövőnkért honlapja lesz.

Végezetül, a program zárása ként a résztvevők rögzítették, hogy fontos a látássérült diákok motivációjának erősítése az iskola elvégzéséhez.

A fentiek mellett az is lényeges szempont, hogy az akadálymentes lehetőségeket hozzáférhetővé kell tenni számukra.

Továbbá érdemes a jó példákat bemutatni a társadalom részére a munkavállalás világából is, hiszen a tanulmányaik elvégzését követően az immár felnőtté vált látássérült személyek kikerülnek a munkaerőpiacra.

A fentiekre azért van szükség, mert tapasztalataink szerint a munkaadók körében sajnálatos módon még mindig alacsony a fogyatékkal élők foglalkoztatásának hajlandósága. Ezért fontos lenne a látássérültek által használt képernyőolvasó szoftverek, és a hozzájuk igényelhető úgynevezett országlicensz elérhetőségének terjesztése a fenti célcsoport részére.

A résztvevők a konferenciát egy idézettel zárták ”hamár szemednek nincs fénye

mutasd meg a világnak, hogy mit tudsz, és mire vagy képes!”

Pillmann Tünde

Várgesztes 2021. február 1.