On-line előadások: Online kémia kurzus

 Online kémia kurzus

 

A jelen dokumentum az MVGYOSZ által 2021. április 22-én Online kémia kurzus címmel megrendezett kerekasztal beszélgetés keretében elhangzott információk összefoglalását tartalmazza.

A koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a konferencia online formában került megrendezésre, a Google Meet elnevezésű kommunikációs platform segítségével.

A rendezvény elején, Puskás Anett ifjúsági referens köszöntötte a résztvevőket, aki a nyitóbeszédében kifejtette, hogy a kerekasztal beszélgetés sorozat a reális jövő című pályázati projekt keretében valósul meg, az EMMI támogatásával.

Az ifjúsági referens az expozéjában fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy az eredeti tervek szerint a projekt sorozat a diákok, és tanáraik személyes részvételével valósult volna meg, ám a pandémia ezt nem tette lehetővé. Az MVGYOSZ vezetősége a fertőzöttségi adatok számának drasztikus emelkedését látva, a  konferencia online formában történő megrendezéséről döntött.

Puskás Anett ifjúsági  referens a beszéde következő részében elmondta, hogy a programot megelőzően, az MVGYOSZ postai úton elküldte a látássérült általános iskolás diákok részére az Atomol nevet viselő, a kémia tantárgy elsajátítását elősegítő eszközt.

A beszéde zárása ként, az ifjúsági referens elmondta, hogy a konferenciának a jövőben még lesz folytatása. Ennek keretében a Braille-írásos formában kiadott periódusos rendszer használatát ismerhetik meg a résztvevők.

A konferencia következő részében Puskás Anett ifjúsági referens átadta a szót a kerekasztal beszélgetés egyetlen előadójának, Szombati Zsigmondné Panninak, aki első ként bemutatkozott, majd ismertette az Atomol nevet viselő segédeszközkészlet kifejlesztésének rövid történetét.

A tanárnő a prezentációja elején elmondta, hogy immár 30 éve tanít a Vakok Általános Iskolájában matematika, és kémia szakon. Az évek során azonban szembesülnie kellett azzal a problémával, hogy a látássérült diákok számára nehézséget jelent a kémia elnevezésű tantárgy megtanulása.

Ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy érdemes lenne egy olyan segédeszközt kifejleszteni, amely megoldást jelenthet a fenti problémára. Így született meg az úgynevezett Atomol segédeszköz készlet feltalálásának ötlete.

A beszámolóm következő részében a fent említett segédeszközzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat kívánom ismertetni.

Mi az az Atomol készlet

 

A készlet 100 darabból áll, és többek között egy tároló egységet, valamint különböző atomokat tartalmaz. A készlet alapanyaga filc, az atommagot, valamint az elektron pályákat viszont vékony zsinór választja el egymástól. Az atommagban lévő protonokat gyöngyök, míg az elektronokat gombok helyettesítik. A szabadon lévő elektron pályákat a feltaláló gomblyukak segítségével modellezi. A különböző molekulák kialakulását a fent említett gombok, és  gomblyukak összekapcsolásával lehet szemléltetni a látássérült diákok számára.

A fentieken kívül az eszköz vonatkozásában fontos tudni azt is, hogy a tároló egység zsebekkel van ellátva, az elemeknek a periódusos rendszerben történő elhelyezkedésének megfelelően, amelyeken sík, és Braille-írással vannak jelölve az atomok nevei. A fenti megoldással biztosítható a periódusos rendszer megismerése.

A fent leírtakból kitűnik, hogy az eszköz fejleszti többek között a látássérült diákok kreativitását, és a logikai gondolkodását is.

A prezentációja következő részében az előadó egy videó segítségével, vizuálisan is szemléltette a résztvevőknek a fent leírt információkat.

Ezt követően Szombati Zsigmondné egy rövid játékra invitálta a látássérült diákokat, melynek keretében a rendelkezésükre álló Atomol készlet segítségével modellezték az ionos, és a kovalens kötés létrejöttének folyamatát, majd a résztvevők feltehették az elhangzottak kapcsán felmerült kérdéseiket. Ennek keretében szóba került többek között az is, hogy a középiskolás diákok részére napjainkban nem állnak rendelkezésre olyan segédeszközök, amelyek segítségével az atomok térbeli elhelyezkedését lehetne szemléltetni. Ezzel kapcsolatosan a konferencia beszélgetés keretében elhangzott, hogy az MVGYOSZ keresi a megoldást a fenti problémára.

Ezt követően ismét Puskás Anett vette át a szót, aki a záróbeszédében elmondta, hogy az MVGYOSZ is beszerzett egy példányt a fent említett segédeszközből. Ezzel kapcsolatosan kifejtette azt is, hogy amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor a tagegyesületek tagsága részére is lehetőséget biztosítanak az Atomol készlet megismerésére, és kipróbálására.

Ezután a résztvevők megállapodtak az online kémia kurzus időpontjában. A rendezvényt a tervek szerint 2021. április 29-én fogják megtartani.

A konferencia zárása ként Puskás Anett ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a részvételt, majd lezárta a programot.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2021. április 27.

Az Atomol készlet ismertetéséhez felhasznált forrás: Forrás: https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ4Ojz5JvwAhXws4sKHcMpCDQQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.hobbyradio.hu%2Fatomol-kemia-tanitasa-latasserulteknek%2F&usg=AOvVaw3a37-Cf3xVfpVh0H3RRAi_