On-line előadások: A Vakok Általános Iskolája, és a VGYKE egyesület bemutatása

 

A Vakok Általános Iskolája, és a VGYKE egyesület bemutatása

 

A jelen beszámoló az Együtt a jövőnkért elnevezésü konferencia sorozat 2021. március 30. án megrendezett legújabb kerekasztal beszélgetésének összefoglalóját tartalmazza.

A koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a konferencia online formában valósult meg, a Google meets elnevezésű kommunikációs platform segítségével.

A kerekasztal beszélgetés elején, Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense, egyben a rendezvény moderátora köszöntötte a résztvevőket, aki a nyitóbeszédében kiemelte, hogy az eseménysorozat legfontosabb célja az, hogy a tanárok, a szülők, és a diákok alá fölé rendelt viszony nélkül tudjanak kommunikálni, és a résztvevők megoszthassák egymással az oktatással kapcsolatos legfontosabb tapasztalataikat.

Ezt követően, Puskás Anett ismertette az online esemény rövid programját, majd átadta a szót a rendezvény első előadójának.

A konferencia első prezentációját Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesületének elnöke tartotta, aki ismertette a fent említett civil szervezet megalapításának körülményeit, valamint a fent említett egyesület által biztosított legfontosabb szolgáltatásokat is vázolta.

Ezek közé tartozik többek között az ügyfél szolgálat, a Louis Braille támogató szolgálat, a pszichológiai tanácsadás, a jogsegély szolgálat, valamint a pontírás oktatása.

Ezt követően Fodor Ágnes elnökasszony részletesen bemutatta a fent említett lehetőségeket, amelyekkel első sorban a Budapesten, és Pest megyében élő látássérült sorstársakat igyekeznek megszólítani.

A fenti szolgáltatásokról további információk olvashatóak a www.vgyke.hu honlapon, a „látássérült vagyok” menüpont alatt.

A prezentációja végén Fodor Ágnes egy,a jövőben bevezetésre kerülő szolgáltatásról is említést tett, ez a fogyatékkal élők nappali ellátásának bevezetése volt. A szolgáltatás kezdeményezőinek célja elsősorban a vak, és gyengénlátó fiatalok megszólítása, mert tapasztalataik szerint a szociális háló nem képes őket ellátni, tekintettel arra, hogy a látási fogyatékossággal élő fiatalok igényei speciálisak.

A fenti kezdeményezésről várhatóan idén májusban egy külön kerekasztal beszélgetést rendeznek a szervezők.

A konferencia2. prezentációját Somorjai Ágnes, a Vakok  Általános Iskolájának igazgatója tartotta.

Előadása elején a fent említett oktatási intézmény vezetője egy általa elkészített grafikonon szemléltette a résztvevők számára a látássérült diákok számában az elmúlt évek során bekövetkezett drasztikus változást. Somorjai Ágnes ezzel kapcsolatban elmondta, hogy míg 10 évvel ezelőtt az intézménybe  bekerült látássérült diákok száma nőtt, addig napjainkban emelkedik a fent említett iskolába felvételi kérelmet beadó halmozottan fogyatékos gyermekek száma.

Az oktatással kapcsolatosan az igazgató asszony elmondta, hogy az intézmény pedagógusai a szokványos tantárgyak mellett rehabilitációs órákat is tartanak a látássérült diákok részére.

Somorjai Ágnes a prezentációja következő részében kifejtette, hogy a Vakok Általános Iskolájában a súlyos fokban látássérült diákok oktatása megközelítőleg a hagyományos módon zajlik, azonban a vak, és gyengénlátó gyermekek tanulását speciális segédeszközök is segítik.

Ezek közül kiemelte az atomol készletet, a törtes dobozt, az abakuszt, a beszélő földgömböt, valamint a domború vonalzót is.

A tanulás mellett az intézmény dolgozói biztosítanak a diákok részére nyelvi, és zenei tehetséggondozást is.

Az igazgató asszony a prezentációjában a fentiekhez kapcsolódva elmondta, hogy a diákjaik rendre nagyszerű eredményekkel térnek haza a különböző tanulmányi, és sportversenyekről.

Az oktatás mellett az intézmény dolgozói természetesen szabadidős programokat is biztosítanak a diákok részére, ilyenek többek között a sportolást elősegítő szakkörök, az évente megrendezésre kerülő nyári táborok, vagy a néptánc oktatás. .

Somorjai Ágnes az előadásában külön kiemelte az intézményben tanuló halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ebben az esetben komplex egészségügyi problémák merülnek fel, amelyek megoldására a diákok érkezését megelőzően fel kell készíteni a pedagógusokat.

Az oktatási intézmény által a halmozottan fogyatékos gyermekek részére biztosított szolgáltatások közé tartozik többek között a gyógymasszázs, a mozgásnevelés, vagy az úgynevezett konduktív torna.

Somorjai Ágnes igazgató asszony elmondta, hogy az intézmény diákjainak a 8. osztály elvégzését követően lehetőségük van különböző szakmák elsajátítására is.

Hosszuk szerint megkülönböztetünk 2, és 4 éves képzéseket. A 2 éves képzések közé tartozik a számítógépes adatrögzítő, illetve a pék szakma elsajátításának lehetősége is. Ez szó szerint kenyérkereseti lehetőségeket biztosít a diákok részére. A tanulók különböző nyári gyakorlatokon vehetnek részt a képzésük során.

A fent felsoroltak mellett az intézményben a szakácssegéd képzés bevezetését is tervezik.

A 4 éves időtartamban megvalósuló képzések közé tartoznak a fazekas, és a szőnyegszövő szakmák. A képzés keretében természetesen rehabilitációs órákat is biztosítanak a diákok részére, ennek keretében háztartási, és pénzügyi ismereteket is elsajátíthatnak a tanulók.

Az intézményben dolgozó pedagógusok ezzel kívánják elősegíteni az intézményben tanuló diákok részére az önálló életvitel elsajátítását.

Krízishelyzet esetén pszichológiai tanácsadást is igénybe vehetnek a tanulók az oktatási intézményben a képzések időtartama alatt.

A Vakok Általános Iskolájában az értelmileg akadályozott tanulók a fazekas szakmát tanulhatják ki, ennek időtartama 4 év.

A prezentációja következő részében az igazgató asszony kitért az integrált formában tanuló látássérült diákok részére biztosított szolgáltatások ismertetésére. A fent említett lehetőségeknek 3 fő célcsoportját különböztethetjük meg, ezek a szülők, a befogadó pedagógusok, és az integrált gyermekek.

A diákok részére felzárkóztató foglalkozásokat, pszichológiai tanácsadást, valamint speciális segédeszközöket biztosítanak.

A pedagógusok részére a tanév elején nyíltnapokat szerveznek, amelyek keretében feltehetik a látássérültek oktatásával kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket.

A szülők részére biztosított szolgáltatások keretében utazótanárok segítenek a különböző problémák megoldásában. Krízishelyzet esetén természetesen pszichológiai tanácsadást is igénybe vehetnek az integráltan tanuló látássérült gyermekek szülei.

Az igazgató asszony a jövőben bevezetésre kerülő szolgáltatások közül kiemelte a szexedukációt, valamint a „kamasz panasz” nevet viselő információs fórumot, aminek keretében a serdülő korban lévő látássérült diákok feltehetik a fenti témakörrel kapcsolatos kérdéseiket.

A kerekasztal beszélgetés 3., egyben utolsó előadását Garamvölgyi Nikolett gyógypedagógus hallgató tartotta, aki a szakmai gyakorlatát a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségénél végezte, és, aki szakdolgozatának témájául az integráció, és inklúzió témakörét választotta.

A prezentációja elején, Garamvölgyi Nikolett megindokolta, hogy miért választotta a fenti kérdéskört a szakdolgozata témájául, majd beszámolt az általa végzett kutatásról, amely az említett tárgykörben került megtartásra. A járványhelyzet miatt, az általa elkészített kérdőívet kizárólag 8 pedagógussal tudta kitöltetni.

A felmérés során adott válaszok alapján az alábbi tanulságokat vonhatjuk le a fent említett kutatásból: a megkérdezett pedagógusok véleménye szerint minden oktatási intézményben szükség lenne a gyógypedagógusok bevonására a látássérült gyermekek oktatásába, tekintettel arra, hogy a fent említett tevékenység a tanárok leterheltsége miatt többletfeladatokat jelent a pedagógusok számára.

Véleményük szerint az integráció napjainkban jelen van, ám a megkérdezett oktatók úgy vélik, hogy szükséges lenne annak tudatosítására, a többségi társadalom bevonásával.

A prezentációkat követően, a résztvevők feltehették a fenti témákkal kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket. Ezek közül érdemes kiemelni a rajz nevet viselő tantárgy látássérültek részére történő oktatásának kérdéskörét. Somorjai Ágnes, ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy az általa vezetett oktatási intézményben más képzőművészeti tárgyakkal váltják ki a fenti órákat.

Ezt követően Puskás Anett ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a részvételt, és lezárta a kerekasztal beszélgetést.

Ezt követően Puskás Anett ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a részvételt, és lezárta a kerekasztal beszélgetést.

Várgesztes, 2021.04.06.