On-line előadások: Online kémia kurzus 2.

 Online kémia kurzus 2.

 

2021. május 6-án lezajlott az MVGYOSZ által Online kurzus kémiából címmel meghirdetett programsorozat 2. alkalma.

A koronavírus-járvány okán bevezetett korlátozó intézkedések miatt, a kerekasztal beszélgetés online formában került megrendezésre, a Google Meet nevet viselő kommunikációs platformon keresztül.

A beszélgetés elején Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense köszöntötte a résztvevőket. Ennek keretében többek között kifejtette, hogy a konferencia sorozat legfontosabb célja az Atomol készlet bemutatása és népszerűsítése volt, tekintettel arra, hogy az integrált oktatásban a látássérült diákok nem használják a fent említett segédeszközt a kémia nevet viselő tantárgy elsajátítása során.

Az Atomol készlet kifejlesztésének körülményei kapcsán Puskás Anett elmondta, hogy a pedagógusok tapasztalatai szerint a látássérült diákok számára nehézséget jelent a fent nevezett tantárgy megtanulása. A probléma megoldásának elősegítése érdekében találta fel Szombati Zsigmondné, a Vakok Általános Iskolájának egyik oktatója az említett segédeszközt.

Kérdésre az ifjúsági referens elmondta, hogy az Atomol készlet postai úton történő visszaküldése a programsorozat lezajlását követően valósulhat meg. E mellett kifejtette azt is, hogy a látássérült diákok, a fent említett segédeszközön felül ajándékba kaptak egy braille írásos formában megjelentetett periódusos rendszert is, amelyet természetesen felhasználhatnak a további tanulmányaik során.

Ezután Puskás Anett ifjúsági referens érdekességként elmondta, hogy Szombati Zsigmondné, a fent említett segédeszköz feltalálója Balázs Géza nyelvész professzorral beszélgetett a Kossuth rádió szerda esti műsorában. Ennek keretében a pedagógus részletesen ismertette a rádióhallgatók részére az Atomol készlet feltalálásának körülményeit, és az eszköz használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A beszéde 2. részében az ifjúsági referens elmondta, hogy a jövő kilátásai nevet viselő honlapon meghirdetésre került az Együtt a jövőnkért elnevezésű konferencia sorozat következő alkalma, amely 2021. május 18-án, kedden kerül majd megrendezésre. Az eseményen bemutatkozik többek között a Dunakanyari Látássérültek egyesülete, valamint a Látássérültek Észak-alföldi Regionális egyesülete is. A program keretein belül a fent említett civil szervezetek első sorban a fiatalok részére biztosított szolgáltatásaikat mutatják majd be.

A kerekasztal beszélgetés következő részében Puskás Anett átadta a szót Szombati Zsigmondnénak, aki a prezentációja első részében az Atomol készlet használatát mutatta be részletesen azok kedvéért, akik az Online kurzus kémiából című programsorozat 1. alkalmán nem tudtak részt venni.

A segédeszköz vonatkozásában részletes információkat olvashatunk az alábbi honlapra kattintva: https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ4Ojz5JvwAhXws4sKHcMpCDQQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.hobbyradio.hu%2Fatomol-kemia-tanitasa-latasserulteknek%2F&usg=AOvVaw3a37-Cf3xVfpVh0H3RRAi_

Az Atomol készlet használatával behatóbban foglalkoztam az „Online kurzus kémiából 1.” című dokumentumban.

A segédeszköz bemutatását követően, a diákok, a rendelkezésükre álló atommodellek segítségével játékos formában szemléltették a résztvevők számára az ionos, és a kovalens kötés kialakulását, valamint a kémiai egyenleteket, és azok levezetését is.

Ezután a pedagógus ismertette a pontírásos formában megjelentetett periódusos rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ennek keretében többek között elmondta, hogy a könyv 13 oldal terjedelemben került kiadásra.

A fentiek mellett érdemes tudni azt is, hogy a periódusos rendszerben olyan információk kerülnek feltüntetésre az atomok vonatkozásában, mint az adott atom neve, és rövidítése, az oxidációs száma, a sűrűsége, a rendszáma, a moláris tömege, az olvadás, és forráspontja, valamint a halmazállapota.

A periódusos rendszer segítségével a diákok többek között kémiai számításokat végezhetnek, a fent említett információk felhasználásával.

A pedagógus hozzá tette, hogy a diákok a Vakok Általános Iskolájában a tanulmányaik lezárását követően egy periódusos rendszert is kapnak útravalóul, amelyet természetesen felhasználhatnak a középiskolai tanulmányaik során.

A konferencia következő részében, a résztvevők megfogalmazhatták az elhangzottakkal kapcsolatos észrevételeiket. Ennek keretében szóba került, hogy érdemes lenne a periódusos rendszerben az atomokat, és az elemeket külön választani. Ez 2 darab Excell formátumban megjelentetett periódusos rendszer formájában valósulhatna meg. Ezek közül az egyik táblázat az atomok, a másik pedig az elemek legfontosabb tulajdonságait tartalmazná. A periódusos rendszer Excell táblázatok formájában történő elkészítésére Horváth Dorina látássérült tanuló tett ígéretet, a résztvevők legnagyobb megelégedésére.

A konferencia beszélgetésen szóba került, hogy a látássérült diákok a kémia nevet viselő tantárgyat egyfajta „mesevilágként” képzelik el. Ennek a legfőbb oka az, hogy amennyiben a pedagógusok a különböző molekulák tapintható modelljeit nem adják a tanulók kezébe, akkor a tanulás során kizárólag a képzeletükre hagyatkozhatnak. A résztvevők véleménye szerint a fenti probléma megoldása érdekében fontos lenne a látó pedagógusok részére a pontírásos formában elkészített periódusos rendszert, és az Atomol készletet bemutatni, természetesen a járványügyi korlátozások figyelembevételével.

A fentiek mellett felmerült az a kérdés, hogy szükséges e a látássérült tanulóknak a kémia nevet viselő tantárgy elsajátítása. Ennek kapcsán a résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a fenti tantárgy megtanulása szükséges az alapműveltség megszerzéséhez. Ennek elengedhetetlen feltétele az Atomol készlet használatának elsajátítása.

A konferencia utolsó részében ismét Puskás Anett vette át a szót, aki a beszédében megemlítette, hogy a járványügyi korlátozások figyelembevétele mellett augusztusban tervezik megvalósítani az Együtt a jövőnkért nevet viselő program sorozat zárórendezvényét Zuglóban, a Vakok kertjében. Ennek keretében bemutatásra kerül többek között az Atomol készlet. A pontos időpont vonatkozásában bővebb tájékoztatást olvashatunk majd az MVGYOSZ hírlevelében, és a jovokilatasai.mvgyosz.hu  weboldalon.

A beszéde utolsó részében Puskás Anett olyan, első sorban az IOS operációs rendszert futtató okostelefonokra letölthető alkalmazásokat mutatott be, amelyek elősegítik a kémia nevet viselő tantárgy elsajátítását. Ezek közül megemlítette a Vegyjel quiz, a Periódusos rendszer, valamint a Kémia elnevezésű alkalmazásokat. Elmondása szerint a fenti programok azért nem kerültek eddig bemutatásra, mert nem biztosítanak teljeskörű akadálymentes hozzáférést a látássérült diákok részére.

Puskás Anett a beszéde végén kiemelt fontosságúnak nevezte a jó gyakorlatok megismertetését. Ennek keretében többek között elmondta, hogy a fenti cél megvalósítása érdekében jött létre a Jövő kilátásai nevet viselő weboldal, amelyen számos pozitív példát olvashatnak az érdeklődők.

Ezután, az ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a részvételt.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2021. május 10.