On-line előadások: Online szemléletformáló program Komárom

                         Online szemléletformáló program Komárom

 A jelen beszámoló a 2021.06.23-án lezajlott online érzékenyítő programon elhangzott legfontosabb információk rövid összefoglalóját tartalmazza.

A koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a szervezők az eseményt online formában tartották meg, a Google Meet nevű kommunikációs platformon keresztül.

A rendezvényen az MVGYOSZ, és a Komárom Esztergom-megyei tagegyesület képviselői, valamint a Komáromi Jókai Mór Gimnázium oktatói vettek részt, a fent említett oktatási intézményben ugyanis szeptemberben egy látássérült fiatalember kezdi majd meg középiskolai tanulmányait. .

Az esemény nyitányaként Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense, egyben a rendezvény moderátora köszöntötte a résztvevőket, aki a nyitóbeszédében többek között az iránti örömét fejezte ki, hogy a fent említett oktatási intézmény nagy hangsúlyt fektet a látássérült fiatalok középiskolai oktatására, tekintettel arra, hogy Magyarországon kevés olyan középiskola van, amelyek vállalják a látássérült fiatalok tanítását.

Ezután Puskás Anett ismertette a rendezvény rövid programját, majd átadta a szót Móni Imolának, az MVGYOSZ egyik munkatársának, aki a látássérüléssel kapcsolatos általános információkat adott át az oktatási intézmény dolgozói részére.

Az előadást követően ismét Puskás Anett vette át a szót, aki a beszédében kifejtette, hogy a látássérült diákok oktatásának megvannak a kihívásai, de ezek a rendelkezésre álló segédeszközök segítségével a legtöbb esetben könnyen áthidalhatók.

Ezt követően, a fiatalember leendő osztályfőnöke érdekes információkat olvasott fel a látássérült diákról készült szakvéleményből. A dokumentumból kiderült, hogy a fiatalember egy rendkívül nyitott, empatikus személyiség.

Puskás Anett a fentiekre reagálva örömét fejezte ki a hallottak iránt, egyben néhány jótanáccsal is ellátta az oktatási intézmény dolgozóit.

Ennek keretében többek között kifejtette, hogy a tanév első napján érdemes a fiatalember számára bemutatni az intézményt, és fontos az is, hogy az osztályfőnökkel közösen eldöntsék, hogy a látássérült diák hol foglal majd helyet az osztályteremben.

A fiatalember leendő osztályfőnöke a fentiekre reagálva említést tett arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Komárom Esztergom-megyei Egyesületének tagjai szeptemberben szemléletformáló programot rendeznek majd az oktatási intézmény diákjai, és tanárai részére. Ennek során bemutatják a fiataloknak a fehérbottal történő közlekedést, a beszélő segédeszközök, és számítógépek használatát, valamint a Braille írást.

A beszélgetés következő témája a látássérült diákok tankönyvvel való ellátásának kérdésköre volt. Ezzel kapcsolatosan Puskás Anett elmondta, hogy a vak, és gyengénlátó személyek számára rendelkezésre áll az úgynevezett hangoskönyvtár alkalmazás, amely okostelefonon, és számítógépen egyaránt használható. A programba feltöltött könyvek száma folyamatosan bővül. Az applikációban sok más mellett lehetőség van a különböző kategóriák szerinti keresésre is, úgy, mint: mesék, tankönyvek, kötelező olvasmányok, vagy krimik.

A fentiek mellett Puskás Anett elmondta, hogy a látássérültek tankönyvvel való ellátásának problematikájára megoldást jelenthet még a középiskolás fiatalok közösségi szolgálat keretében történő foglalkoztatása, amelynek során a diákok felolvashatják a középiskolai tanulmányokhoz elengedhetetlen tankönyveket.

A fentiek mellett megoldást jelenthet a tankönyvek scanneléssel történő digitalizálása is. Ezáltal a látássérült diákok a rendelkezésükre álló számítógépre feltelepített képernyőolvasó szoftverek segítségével olvashatják el a különböző oktatási segédleteket.

Ezután szóba került az informatikai eszközök használatának témaköre. Ennek keretében Puskás Anett felsorolta azokat a népszerű képernyőolvasó szoftvereket, amelyeket a vak, és gyengénlátó emberek használhatnak a különböző informatikai eszközök mindennapi alkalmazása során. Ezek közé tartozik többek között a Windows operációs rendszert futtató számítógépekre letölthető Jaws for Windows, vagy az iPhone készülékekben megtalálható Voiceover nevet viselő képernyőolvasó szoftver. A fent említett programok használatát az esemény moderátora a gyakorlatban is prezentálta a résztvevők számára, egyben elmondta, hogy a felsorolt szoftverekről bővebb információk olvashatóak az Informatika a Látássérültekért Alapítvány honlapján.

Az oktatási intézmény tanárai részéről felmerült a matematikatanítás problematikája is. Erre reagálva Puskás Anett említést tett 2olyan lehetőségről, amelyek megkönnyítik a látássérültek számára a fent nevezett tantárgy elsajátítását. Ezek a LaTeX, valamint a Matml nevet viselő platformok. Ezek a látássérültek számára is értelmezhető formában segítik elő a matematika nevű tantárgy oktatását.

Puskás Anett a fentiek mellett említést tett arról is, hogy az MVGYOSZ részéről zajlik egy akadálymentes matematikai feladatgyűjtemény elkészítése, amelyben sok más mellett tapintható ábrák segítik majd a különböző síkidomok megismerését. Véleménye szerint a matematika tanárnak az oktatás során érdemes lenne a fent említett kiadványból házifeladatot előírni a látássérült diák részére, amelyet külső segítség nélkül is meg tud oldani.

A beszélgetés során felmerült az idegennyelv tanulásának kérdésköre is. Ennek vonatkozásában Puskás Anett elmondta, hogy a korábban felsorolt képernyőolvasó szoftverek képesek az idegennyelvű szövegek felolvasására is a különböző beszédszintetizátoroknak köszönhetően. E mellett az ifjúsági referens lényegesnek tartotta kiemelni azt is, hogy a tanórákon a táblára történő írás során fontos a hangos visszajelzés, ezáltal a látássérült diák megtanulhatja a különböző idegen szavak helyesírását is.

A Jókai Mór Gimnázium egyik oktatója szóba hozta a kémia tanításának problémakörét. Erre reagálva Puskás Anett említést tett az Atomol nevet viselő segédeszközről, amelynek segítségével a látássérült fiatalok megtanulhatják az atomok felépítését. A fenti eszköz használatáról egy videó is megtalálható a jövő kilátásai honlapján.

A beszélgetés keretein belül a fentiek mellett szó esett a földrajz nevet viselő tantárgy elsajátításához elengedhetetlen beszélő földgömbről is, amelyen a látássérültek számára tapintható formában lelhetőek fel a különböző domborzati viszonyok. A fentieken kívül az eszközön úgynevezett forró pontok is megtalálhatóak, amelyek úgynevezett NFC címkékkel vannak ellátva. Ezek egy speciális toll segítségével felolvastathatóak. A fent említett információkat Puskás Anett ifjúsági referens a gyakorlatban is prezentálta a résztvevő oktatók számára.

Puskás Anett a fentiek vonatkozásában elmondta, hogy az említett segédeszköz a jövőben kölcsönözhető formában elérhetővé válik majd az MVGYOSZ tagegyesületeinél.

A Jókai Mór Gimnázium oktatói részéről felmerült az a kérdés, hogy érdemes lehet e a látássérült diák oktatásába egy mentort bevonni, elősegítendő az eredményes tanulást. Ezzel kapcsolatban az esemény moderátora elmondta, hogy ezt főleg az utolsó évre javasolják. Ezáltal az érettségire való felkészülés gyorsabbá válhat. E mellett kiemelte, hogy az MVGYOSZ a szülőknek az oktatásba történő bevonását nem javasolja.

Szintén nem javasolják a diákok különböző tantárgyakból történő felmentését. E helyett érdemes lehet a látás használatához elengedhetetlen feladatokat más gyakorlatokkal kiváltani. Erre jó példa a videóvágásnak a hangfájlok szerkesztésével történő kiváltása.

A rendezvény utolsó témája a látássérültek sportban való részvételének kérdésköre volt. Ennek kapcsán Nagyné Papp Edit, a Vakok, és Gyengénlátók Komárom Esztergom-megyei Egyesületének elnöke röviden ismertette a csörgőlabda nevet viselő sportjáték legfontosabb szabályait, egyben megköszönte az eseményen való részvétel lehetőségét.

A beszélgetés zárásaként Puskás Anett ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a hozzászólást, és a részvételt, majd lezárta a rendezvényt.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2021.07.07.