On-line előadások: Adaptált érettségi feladatlapok, egyetemi felvételi az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem szolgáltatásai

Együtt a jövőnkért – adaptált érettségi feladatlapok, egyetemi felvételi, az ELTE,

és a Pécsi Tudományegyetem szolgáltatásai

 

A jelen beszámoló az MVGYOSZ által Együtt a jövőnkért címmel megrendezett konferencia sorozat legújabb kerekasztal beszélgetésén elhangzottak rövid összefoglalóját tartalmazza. A program a Google Meet nevet viselő kommunikációs platformon keresztül valósult meg, 2021 szeptember 28-án.

Az eseményt Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense nyitotta meg, aki köszöntőjében az iránti örömét fejezte ki, hogy egyre többen érdeklődnek az Együtt a jövőnkért nevet viselő konferenciasorozat iránt. Ezt követően ismertette a rendezvény tematikáját, majd rátért a meeting első prezentációjára, aminek keretében az adaptált érettségi feladatsorokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette.

Ennek kapcsán Puskás Anett elmondta, hogy az adaptált érettségi feladatlapok többek között az Oktatási Hivatalnál igényelhetők. Egyúttal az ifjúsági referens az iránti sajnálatát fejezte ki, hogy az érettségi vizsgák lebonyolítása során, az oktatási intézményekben gyakran előtérbe kerülnek a szóbeli érettségik, ezt azonban a civil szervezet nem támogatja, tekintettel arra, hogy ez véleményük szerint diszkriminációhoz vezethet. Ennek megakadályozása érdekében kezdte el az MVGYOSZ az érettségi feladatlapok adaptálását. A fenti témakörrel kapcsolatosan egy tájékoztató is megjelent a jövő kilátásai honlapon.

Fontos tudni, hogy a diákoknak az érettségire való jelentkezés során nyilatkozniuk kell arról, hogy a részükre rendelkezésre álló lehetőségek közül melyekkel kívánnak élni a vizsga időtartama alatt. Ide tartozik többek között az adaptált feladatlapok megoldása, vagy a plusz felkészülési idő kérvényezésének lehetősége is.

Az emelt szintű érettségire való jelentkezés során, a látássérült diákot oktató iskolának nyilatkozni kell az Oktatási Hivatal felé arról, hogy a tanuló mely tantárgyakból kíván emeltszintű érettségit tenni, illetve, hogy melyik iskolában szeretné lebonyolítani az érettségi vizsgát.

A prezentációja befejeztével, Puskás Anett ifjúsági referens átadta a szót a konferencia következő előadójának, Nagyné DR. Schiffer Csillának, az ELTE  docensének, aki többek között az egyetemi felvételi eljárásról, valamint a fogyatékosügyi koordinátorok feladatairól beszélt. Ennek keretében elmondta, hogy az egyetemi oktatók más magatartásformát  várnak el a hallgatóktól, mint a közoktatási intézményben dolgozó kollégáik. A felvételi eljárás során megszerezhető többletpontok számát a felvi.hu honlapon található tájékoztatóban fellelhető táblázat tartalmazza. Ezzel kapcsolatosan fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a többletpontokra jogosító szakvélemény feltöltését követően, a leendő fogyatékkossággal élő hallgatók részére 40 többletpont adható. A felvételiző diák a többletpontokra jogosító szakvéleményt a felvi.hu honlapra töltheti fel a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során.

Amennyiben egy hallgató felvételt nyer az általa kiválasztott  felsőoktatási intézménybe, abban az esetben az egyetemen dolgozó fogyatékosügyi koordinátornak tájékoztatást kell nyújtania az adott személy részére arról, hogy milyen jogai, és kötelezettségei vannak a tanulmányai során. A fentiekkel kapcsolatosan Nagyné Schiffer Csilla elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van egy tájékoztató elkészítése, amely a tervek szerint a jövőkilátásai honlapra is felkerül majd.

A felsőoktatásról szóló törvény garantálja azt is, hogy a hallgató személyre szabott információkat kapjon a felsőfokú tanulmányai megkezdéséhez, folytatásához, és sikeres elvégzéséhez.

Az egyetemi docens a fentiek mellett elmondta azt is, hogy a hallgató a felsőfokú tanulmányai során olyan kedvezményeket vehet igénybe, mint a plusz félév, a vizuális tantárgyak alól való mentesség, vagy a plusz felkészülési idő.

A másik fontos jogszabály által előírt lehetőség a felsőoktatásba jelentkező fogyatékossággal élő hallgatók számára a különböző kedvezmények igénybevételének lehetősége. Ezzel kapcsolatban azonban fontos tudni, hogy mentesség kizárólag azok alól a tantárgyak alól kérhető, amelyek nem feltétlenül szükségesek az oklevélben szereplő képzés elvégzéséhez. A fent említett törvénynek van egy végrehajtási rendelete is, amely többek között a tanulmányokkal kapcsolatos elveket és eljárási szabályokat írja elő.

Nagyné DR. Schiffer Csilla ezt követően áttért a fogyatékosügyi koordinátor feladatainak ismertetésére. Ennek keretében elmondta, hogy minden felsőoktatási intézményben van egy fogyatékosügyi koordinátor, aki a felvételi eljárást követően felveszi a kapcsolatot a látássérült hallgatóval, és tájékoztatást nyújt a részére az igénybevehető szolgáltatások vonatkozásában.

A törvény előírja azt is, hogy a hallgató részére az egyetemnek személyi, és tárgyi feltételeket kell biztosítani a tanulmányai elvégzéséhez. Ezeken elsősorban személyi segítőt, valamint akadálymentes jegyzeteket, és speciális segédeszközöket értünk.

A fogyatékosügyi koordinátor feladata többek között a fogyatékossággal élő hallgató részére igénybe vehető szolgáltatások realizálása, valamint részt vesz a hallgató által benyújtott speciális igényekkel kapcsolatos kérvények elbírálásában.

A fogyatékossággal élő hallgatók a tanulmányaik ideje alatt személyi segítséget is kérhetnek, ezt minden egyetem külön szabályozza a szervezeti és működési szabályzatában.

A finanszírozással kapcsolatosan az egyetemi docens elmondta, hogy két féle forrásból érkezhet anyagi támogatás az egyetemek részére a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítése céljából. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a felsőoktatási intézmények az államtól 150000 forint normatív támogatást kapnak minden fogyatékossággal élő hallgató után. Ezt a hallgatók speciális igényeinek kielégítésére kell felhasználni.

A második lehetséges támogatási forma az úgynevezett jegyzet támogatás, amelyet elsősorban a különböző segédeszközök beszerzésére lehet fordítani.

Az adatvédelemmel kapcsolatban Nagyné DR. Schiffer Csilla egyetemi docens elmondta, hogy a felvételi rendszerben a fogyatékossággal élő hallgatók által feltöltött adatokat kizárólag a fogyatékosügyi koordinátor tarthatja nyilván abból a célból, hogy felajánlja a részükre az egyetem által biztosított szolgáltatásokat.

A prezentációt követően Puskás Anett átadta a szót Magdali Csabának, a Pécsi Tudományegyetem fogyatékosügyi koordinátorának, aki az oktatási intézmény által nyújtott szolgáltatásokról beszélt. Ennek keretében kifejtette, hogy az általa képviselt felsőoktatási intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje a fogyatékossággal élő hallgatókat. A fent említett tevékenység minél hatékonyabban történő megvalósítása érdekében az egyetem támogató szolgálatot működtet, amely reggel 6-tól, este 10- ig áll a fogyatékkal élő hallgatók rendelkezésére. Amennyiben egy fogyatékkal élő hallgató felvételt nyer a fent említett oktatási intézménybe, akkor tájékoztatást kap a felsőoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint a jogokról, és a kötelezettségekről. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem minden karán tanulnak látássérült hallgatók.

A felsőoktatási intézmény által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában Magdali Csaba elmondta, hogy az egyetemen többféle szolgáltatást is igénybe vehetnek a fogyatékossággal élő hallgatók. Ezek közé tartoznak az irodai szolgáltatások, a támogató szolgálat, valamint a mentálhigiénés tanácsadás.

Az irodai szolgáltatás az ügyintézésben, valamint a jegyzetek digitalizálásában történő segítségnyújtást jelenti.

A támogató szolgálat keretében az intézmény dolgozói személyi kísérést vállalnak a mozgássérült hallgatók részére. A látássérült hallgatóknak általában a Ki-Látás alapítvány által biztosított szolgáltatásokat ajánlják. Az intézmény dolgozói segítséget nyújtanak a vak, és gyengénlátó hallgatók részére az útvonalak betanulásában.

A mentálhigiénés tanácsadás keretében a tanulmányok során felmerülő lelki problémákat segítenek megoldani.

A kollégiumokról szólva a fogyatékosügyi koordinátor elmondta, hogy a főiskolának számos kollégiumi férőhelye van, a látássérült hallgatók dönthetnek arról, hogy akadálymentes szobákban kívánnak e lakni az egyetemi tanulmányaik alatt.

A kerekasztalbeszélgetés utolsó előadását Kovács Krisztina, az ELTE Speciális hallgatói Ügyeket Támogató Irodájának vezetője, egyben a felsőoktatási intézmény fogyatékosügyi koordinátora tartotta. A prezentáció keretében elmondta, hogy az iroda abból a célból jött létre, hogy  biztosítsa a fogyatékkal élő hallgatók részére a felsőoktatás által nyújtott lehetőségekhez történő hozzájutás- lehetőségét. Kovács Krisztina elmondta, hogy a felsőoktatásba jelentkező látássérült hallgató számában csökkenés figyelhető meg. Ennek oka egyelőre ismeretlen.

E mellett fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy az egyetem minden karán tanulnak látássérült hallgatók.

A szolgáltatásokkal kapcsolatosan Kovács Kriszta fogyatékosügyi koordinátor kiemelte az útvonaltanítást, a jegyzetek adaptálását, a mindennapos tevékenységek megismertetését, valamint a Neptun rendszer használatában történő segítségnyújtást. E mellett mentálhigénés tanácsadást, és különböző szabadidős programokat is szerveznek a hallgatók részére.

A prezentációkat követően, a résztvevők feltehették az elhangzottakkal kapcsolatosan felmerült kérdéseiket. Ezután Puskás Anett ifjúsági referens elmondta, hogy a jövő kilátásai honlapon hamarosan meghirdetésre kerül a kerekasztalbeszélgetés sorozat következő alkalma. Ezután, az ifjúsági referens lezárta a programot.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2021. október 4.