On-line előadások: Együtt a jövőnkért – a tanulást támogató eszközök, és az adaptált tankönyvek használata

 Együtt a jövőnkért – a tanulást támogató eszközök, és az adaptált tankönyvek használata

 2021. október 19-én, az MVGYOSZ szervezésében lezajlott az Együtt a jövőnkért című konferenciasorozat következő alkalma. A programon 24 fő vett részt. Az eseményt a Google meet nevű kommunikációs platformon keresztül tartották meg.

A nyitóbeszédet Puskás Anett ifjúsági referens tartotta, aki expozéjában néhány, a közelmúltban lezajlott örömteli eseményről is beszámolt.

Példaként említette az MVGYOSZ október 14-én lezajlott, a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódó rendezvényét, ahol Dr. Nagy Sándor elnöktől több fontos bejelentés is elhangzott. Ezek közé tartozik, hogy a kormány a Braille kijelzők Áfáját jelentősen csökkentette, ezáltal a fent említett segédeszköz a közeljövőben megfizethető áron válik majd elérhetővé a látássérültek számára.

Puskás Anett ifjúsági referens a beszéde következő részében elmondta, hogy az Együtt a jövőnkért című konferenciasorozat előző alkalmáról készült beszámoló hamarosan írásos formában is olvasható lesz az MVGYOSZ hírlevelében.

Egyúttal arról az örömteli hírről is beszámolt, hogy a közeljövőben a fent említett eseménysorozat előző alkalmairól készült felvételek is elérhetőek lesznek a civil szervezet Youtube- csatornáján. Fontos tudni, hogy ez nem jelenti a teljes nyilvánosság számára való hozzáférés lehetőségét.

A nyitóbeszédet követően Puskás Anett ismertette az esemény rövid programját.

A kerekasztalbeszélgetés első előadását Szombati Zsigmondné Panni, a Vakok Általános Iskolájának egyik oktatója, egyben az úgynevezett Atomol készlet feltalálója tartotta volna meg, ám a számítógépén fellépett technikai hibák miatt, a fent említett segédeszköz újonnan kifejlesztett változatát Puskás Anett ifjúsági referens mutatta be, aki az Atomol készlettel kapcsolatosan elmondta, hogy a segédeszköz újonnan kifejlesztett változata nem tartalmazza magát a textil alapon megalkotott periódusos táblát, ellenben magában foglalja a látássérültek számára tapintható formában elkészített atomok modelljeit. A fent említett atomok egy mappában vannak elhelyezve. A mappa különböző oldalakat tartalmaz, amelyek az atomok legnagyobb főcsoportjait szimbolizálják. Az úgynevezett nemesgázok hőre domborodó papírokon, tapintható formában jelennek meg a készletben, amely többek között tartalmazza a Braille formátumban elérhető periódusos rendszert is.

Az újonnan kifejlesztett változat abban különbözik az eredetitől, hogy kisebb kiszerelésben érhető el, ezáltal az ára is kedvezőbb. Fontos tudni, hogy a segédeszköz a jövő hónaptól elérhető lesz az MVGYOSZ segédeszközboltjában.

A fent említett segédeszköz eredeti változatával bővebben foglalkoztam az On-line kémia kurzus 1., és 2. című dokumentumokban.

A program 2. előadását Szuhaly Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnöke tartotta meg, aki a MathML, valamint a LaTex nevű matematikai leírónyelvek használatát mutatta be részletesen. A fent említett leírónyelvek kifejlesztésének történetével kapcsolatosan elmondta, hogy az 1990-es, és a 2000-es években a látássérült diákok a braille írás segítségével sajátították el a matematikát, a tanulás során pedig egyéni jelöléseket alkalmaztak a különböző számtani képletek, és egyenletek leírására.

A fent leírtakból következik, hogy ezek kizárólag a látássérült diákok számára voltak elolvashatók.

Ebben hozott újdonságot a beszélő számítógépek megjelenése, ezek által ugyanis a vak, és gyengénlátó diákok számára lehetővé vált az operációs rendszerek által támogatott szövegszerkesztő programok révén a különböző szöveges állományok elkészítése, és felolvastatása.

A bonyolult matematikai kifejezések leírását azonban ez sem tette lehetővé.

A fentiekből következik, hogy szükség volt egy olyan dedikált matematikai leíró nyelv kifejlesztésére, amivel egzakt módon lehet a matematikai tartalmakat elektronikus formában elkészíteni. A probléma megoldásának elősegítése érdekében született meg a MathML, és a LaTeX nevet viselő matematikai leírónyelvek kifejlesztésének ötlete.

A két leírónyelv abból a szempontból egységesnek tekinthető, hogy értelmezhető formában teszik elsajátíthatóvá a bonyolult számtani kifejezéseket a látássérültek számára.

A fenti cél elérésével tehát megnyílt a látássérült diákok számára az a lehetőség, hogy a különböző matematikai kifejezések, például az egyenletek tagjait egyenként járják be a számítógépen fellelhető billentyűk segítségével.

Ez úgy valósul meg, hogy amennyiben egy szövegben egy matematikai tartalom látható, akkor azt a képernyőolvasó szoftverek bejelentik, ekkor a látássérült felhasználók egy enter billentyű leütésével aktiválhatják azt, ezután a matematikai kifejezés tagjait egyenként bejárhatják a billentyűk segítségével.

A fent említett matematikai leírónyelvek használatára elsősorban a közoktatásban dolgozó látássérült diákoknak, és szüleiknek, valamint a gyermekeket oktató pedagógusoknak, és szakembereknek lehet szükségük. A fenti megoldással a vak, és gyengénlátó tanulóknak módjuk van látó társaikhoz hasonlóan a dolgozatok, és a házi feladatok megírására. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az adott általános iskola matematika tanára partner legyen a fenti leírónyelvek elsajátításában, ezáltal a vak, és gyengénlátó diákok is követni tudják az óra menetét.

A MatML, és a LaTeX nevet viselő programnyelvek elsajátításának megkönnyítése érdekében, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány munkatársai elérhetővé tettek egy segédletet, amely érthető formában segít a fenti programnyelvek használatának elsajátításában. A kiadvány elérhető a www.infoalap.hu honlapon, a letöltések menüpont alatt.

Az oktató anyagot egy bevezető résszel is kiegészítették, amely a html formátumú dokumentumok kezelésének módját foglalja magában.

 Az oktatócsomag része az úgynevezett Nemeth nevet viselő pontírásos formában megjelent jelölésrendszer, amelyet egy Amerikában élő látássérült személy fejlesztett ki. A jelölésrendszer angolszász területen meglehetősen népszerűvé vált a vak, és gyengénlátó diákok körében.

A jelenleg rendelkezésre álló kisegítő szoftverek közül a Jaws for Windows, az Orka, valamint a Voiceover nevet viselő képernyőolvasó programok képesek a fenti leíró nyelvek akadálymentes kezelésére.

Azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs a számítógépükön képernyőolvasó szoftver, segítséget jelenthet az úgynevezett Deksz program, amely a szöveges tartalmakat mp3 formátumba alakítja át. Ezáltal a különböző matematikai kifejezések hangos formában válnak elérhetővé a számukra.

További segítséget jelenthet a Microsoft 365 programcsomag, ám ennek használatát az alapítvány munkatársai elsősorban a haladó felhasználók számára javasolják, mivel a képernyőolvasó szoftverek nem kezelik teljességgel akadálymentesen a felsorolt programcsomagban található alkalmazások felületét.

Mivel a vak, és a gyengénlátó diákok részére külön kell leírni a matematikai kifejezéseket, ezért számukra fontos az adaptált tankönyvek megjelentetése. Erre jelent megoldást az Informatika a Látássérültekért Alapítvány munkatársai által adaptált 12. osztályos matematika tanköny. A kiadvány október 20-ától vált elérhetővé az érintettek számára. A tankönyvben megtalálható ábrák a látássérült tanulók számára egy szöveges magyarázó szövegek kíséretében jelennek meg. Az alapítvány munkatársai a jövőben igyekeznek a többi matematikai feladatgyűjteményt is adaptált formában elérhetővé tenni.

dokumentumban.

A program 3. előadását Rauch Róbert, a Pécsi Tudomány Egyetem informatikus munkatársa, egyben a Hobbyrádióban hallható Gépház című informatikai magazin egyik oszlopos tagja tartotta meg, aki az adaptált tankönyvek használatát mutatta be részletesen. A bemutatót a 11. osztályos tankönyv használatának prezentálásával illusztrálta.

Az adaptált kiadványok HTML formátumban jelennek meg. Ezek használatát elsősorban aMicrosoft Edge, vagy régebbi operációs rendszert futtató számítógépek esetén az Internet explorer nevet viselő böngésző programokkal érdemes használni. A kiadványok megnyitását a számítógép helyimenü gombjával, vagy a Shift +f10 billentyűkombinációval kezdeményezhetjük. A fenti billentyű hatására megjelenő opciók közül válasszuk a társítás almenüt, amit a jobbra nyíl billentyűvel nyithatunk ki, végül a folyamat befejezéséhez A képernyőn megjelenő lehetőségek közül válasszuk a Microsoft Edgeopciót, és nyomjunk entert. Ekkor megnyílik a tankönyv, amely fejezetekre, és alfejezetekre tagolva jelenik meg.

A látássérültek számára rendelkezésre álló navigációs lehetőségek közül érdemes a címsorok közti navigációt választani. Ezáltal a tankönyvben megtalálható fejezetek, és alfejezetek között közlekedhetünk. A címsorok között történő lépkedéshez nyomjuk meg a h billentyűt egészen addig, amig a kívánt fejezetet nem halljuk a Jaws for Windows képernyőolvasó felolvasásában.

A fejezeten belül megtalálható szöveges információkat a nyílbillentyűkkel olvashatjuk el.

Az adaptált tankönyvekben az egyes kifejezésekre, vagy oldalszámokra történő keresés lehetősége is rendelkezésre áll. Ennek kezdeményezéséhez elsőként nyomjuk le a Controll + Jaws gomb, + f billentyűkombinációt, majd a megjelenő párbeszéd panelhez tartozó szerkesztő mezőbe írjuk be a megkeresni kívánt kifejezést, vagy oldalszámot, majd üssünk entert a párbeszédpanel ok gombján állva. Ekkor megjelenik a találatok listája.

A fentiek mellett természetesen a tankönyvekben található formázások felolvastatására is van lehetősége a látássérült felhasználóknak. Ehhez azonban a Jaws beszédsémájának átváltására van szükség. A fenti művelet elvégzéséhez nyomjuk meg az alt + Jaws gomb, + s billentyűkombinációt. Ekkor meghallgathatjuk a fent említett képernyőolvasó szoftverben rendelkezésünkre álló hangsémákat. Ezek közül válasszuk a színek séma lehetőséget, majd aktiváljuk azt az Enter billentyűvel.

Ha ezt követően olvassuk a tankönyvben megjelenő információkat, akkor azok felolvasása közben elhangzanak az adott szövegrész formázási paraméterei, például dőlt, vagy félkövér betűtípus. A fenti sémát kikapcsolhatjuk az alap beszédséma választásával, amely a fent leírt módszerrel aktiválható.

A tankönyvekben a vizuálisan megjelenő információkat az MVGYOSZ adaptálást végző munkatársai kísérő szöveggel látják el, amelyekben leírásra kerülnek a képeken megjelenő magyarázatai.

A tanulásban akadályozott diákok részére továbbra is a txt formátumban megjelenő tankönyvek használata jelenthet megoldást.

A prezentációkat követően ismét Puskás Anett ifjúsági referens vette át a szót, aki a jelentkezési űrlapon beküldött kérdésekre válaszolt. Ezek közül kiemelném a látássérültek számára rendelkezésre álló domború térképek tematikáját. Ezzel kapcsolatban elmondta,hogy a vak, és gyengénlátó diákok a tanulás során továbbra is a hőre domborodó papíron megjelenő ábrákat használhatják. A térképek fejlesztése jelenleg is folyamatban van. Ennek egyik állomása volt a tavalyi évben az úgynevezett beszélő földgömb megjelenése, amely egy címkéző toll segítségével olvassa fel hangos formában a világ domborzati viszonyaihoz kapcsolódó információkat. Remélhetőleg a közeljövőben a fenti segédeszköz is elérhető lesz az MVGYOSZ segédeszköz boltjában.

A kérdések megválaszolását követően Puskás Anett ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a részvételt, majd lezárta a beszélgetést.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2021. október 21.