On-line előadások: Adaptáció, felvételi tantárgyak alól való mentesség

 

Együtt a jövőnkért szeptember 21. - adaptáció, felvételi, tantárgyak alól való mentesség

 

A tavalyi évben tapasztalt hatalmas érdeklődésre való tekintettel, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a 2021-22-es  tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával ismét elindította „Együtt a jövőnkért” nevet viselő on-line konferencia sorozatát, amelynek első alkalma 2021. szeptember 21-én valósult meg, a Google Meet nevet viselő kommunikációs platformon keresztül.

A kerekasztalbeszélgetés sorozat elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a szülők, a gyerekek, és a tanárok közti alá fölé rendelt viszony megszüntetését, és az oktatással kapcsolatos tapasztalatok megosztását.

A 2021. szeptember 21-én megvalósult eseményen 27 fő vett részt.

A programot Puskás Anett moderátor nyitotta meg, aki expozéjában röviden ismertette a meeting legfontosabb témáit, majd átadta a szót Németh Orsolyának, az MVGYOSZ szakmai vezetőjének, aki a tankönyvek adaptációjának folyamatát vázolta.

Elsőként azonban a fenti tevékenység történetét ismertette röviden. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a 90-es, és a 2000-es években a középiskolás látássérült diákok tankönyvvel való ellátása főként hangkazetták segítségével valósult meg, e mellett azonban volt lehetőség a digitális formába történő átalakításra is, ez azonban nem tekinthető a tankönyvek adaptációjának.

A 2021-22-es tanévre megrendelt adaptált tankönyvek számára vonatkozóan Németh Orsolya elmondta, hogy idén nyáron 318 általános, és 251 középiskolai tankönyv adaptációját rendelték meg az MVGYOSZ-től.

A fentiek mellett megjegyezte, hogy vannak olyan kiadványok, amelyeket lehetetlen adaptálni, ezek közé tartoznak az atlaszok, valamint az ének zene tantárgy elsajátításához elengedhetetlen tankönyvek.

Az MVGYOSZ munkatársa az adaptálás témaköréről szólva elmondta, hogy az iskolai tanulmányokhoz elengedhetetlen akadálymentes kiadványokkal kapcsolatos megrendelések a KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT Kft-től érkeznek be a látássérültek érdekvédelmét ellátó civil szervezethez.

Érdekességként megemlítette azt is, hogy a korábbi években az általános iskolai tankönyvek adaptálását a Vakok Általános Iskolája végezte, az idei évtől azonban a fenti tevékenységet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége látja el. Ennek legfőbb oka az, hogy kizárólag a fent említett civil szervezetnél biztosítható a Braille könyvek nyomtatása.

Németh Orsolya, a fentiek mellett kifejtette, hogy a digitális formába adaptált tankönyvek előállítása éplátású személyek bevonásával történik, akiket az MVGYOSZ megbízásos jogviszony keretében foglalkoztat.  Az adaptáció folyamata azt jelenti, hogy a fenti tevékenység végzésére kijelölt személy az előzetes szerkesztési munkálatok elvégzését követően, az adott tankönyvet olyan formátumba konvertálja, amelyet a képernyőolvasók könnyen kezelnek. A digitalizálást követően, a kiadványokat az MVGYOSZ dolgozói postai úton juttatják el az iskolák részére.

A digitális tankönyvek adaptációjával kapcsolatos jövőbeni tervekről Németh Orsolya elmondta, hogy az MVGYOSZ munkatársainak szándékában áll az úgynevezett akadálymentes pdf formátumú kiadványok előállítása, az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is folynak az Informatika a Látássérültekért Alapítvány dolgozóival.

Németh Orsolya ezt követően rátért a Braillle könyvek adaptálásával kapcsolatos tevékenység ismertetésére.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Braille tankönyvek adaptálásához szükséges szerkesztési munkálatokat az MVGYOSZ dolgozói elsősorban Braille kijelző segítségével végzik. Ez ugyanis megmutatja a kiadványban előforduló esetleges hibákat. Az alapos szerkesztési munkálatok elvégzését követően, a tankönyvek az úgynevezett Braille nyomtatóra kerülnek, ahol megtörténik azoknak pontírásos formában történő kinyomtatása. Az elkészült kiadványokat ezt követően , a digitális kiadványokhoz hasonlóan, postai úton juttatják el az iskolák részére.

Németh Orsolya, a prezentációja végén kiemelkedő fontosságúnak nevezte, hogy a pontírást minden látássérült diák kézségszinten elsajátítsa, tekintettel arra, hogy az írás, és olvasás kompetencia megszerzése számukra kizárólag a fenti módszerrel valósítható meg.

 Az ifjúsági referens ezt követően átadta a szót a kerekasztalbeszélgetés 2. előadójának, Móni Imolának, az MVGYOSZ gyógypedagógus munkakörben foglalkoztatott kollégájának, aki az adaptált feladatlapok témakörét járta körül. A szakember elsőként az adaptáció fogalmát ismertette. Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a fenti fogalom a feladatlapoknak egy, a képernyőolvasók számára kezelhető formátumba történő átkonvertálását jelenti.

Ezt követően Móni Imola megjegyezte, hogy tapasztalatai szerint a látássérültek oktatását végző pedagógusok gyakran szembesülnek a számonkérés problematikájával. A tanárok részéről a számonkérés legtöbbször szóban történik ,ez azonban gyakran diszkriminációt eredményezhet. A szakember véleménye szerint a fenti probléma orvoslása érdekében van szükség az adaptált felmérőlapok igénylésére, amelyeket az MVGYOSZ ingyenesen biztosít az iskolák részére. .

Móni Imola, a prezentációja végén kifejtette, hogy a jövőben olyan videókat kívánnak a pedagógusok rendelkezésére bocsátani, amelyekkel könnyen szemléltethetőek  az adaptáció folyamatának lépései. Ezzel kívánják a fenti tevékenységet népszerűsíteni.

Puskás Anett ezután átadta a szót a kerekasztalbeszélgetés 3. előadójának, Puhala Ildikónak, a Látásvizsgáló vezetőjének, aki a prezentációjában a felvételi eljárások tematikáját járta körül. Ennek keretében elmondta, hogy napjainkban Magyarországon kétféle felvételi eljárás van, ezek a középiskolai, és a felsőoktatási felvételi eljárások. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a látássérült diákok kizárólag azon oktatási intézményekbe nyerhetnek felvételt, amelyek alapító okiratában szerepel, hogy vak, és gyengénlátó gyermekeket fogadhatnak. Ez

 garantálja azt, hogy a fenntartó egyúttal a látássérült diák fogadásához elengedhetetlen személyi, és tárgyi feltételeket is biztosítja.

A középiskolai felvételi eljáráshoz elengedhetetlenül szükséges az úgynevezett szakértői vélemény, amelyet a Látásvizsgáló munkatársai állítanak ki a látássérült diák részére. A fent említett dokumentum alapvető támpontokat biztosít a pedagógusok számára a későbbi oktatás vonatkozásában.

A fentiek mellett fontos tudni azt is, hogy a kiszemelt oktatási intézmény igazgatója, a sikeres felvételi eljárást követően, határozatot hoz azzal kapcsolatosan, hogy a diák mely feladattípusok alól kaphat felmentést.

A látássérült tanulók az oktatás során bizonyos kedvezményekben is részesülhetnek, ezek lehetnek az írásbeli feladatoknak a szóbeli feleltetéssel történő kiváltása, valamint a bizonyos feladattípusok alól történő felmentés lehetősége is.

Azon diákok számára, akik korábban Budapesten, szegregált intézményben folytatták tanulmányaikat, a középiskolába történő beiratkozást megelőzően, újabb szakvélemény kiállítása válik szükségessé, amelyben rögzítésre kerül az a tény, hogy a diák integrált intézményben történő oktatása lehetővé válik.

Az érettségi vizsgák során a diák kizárólag azokat a kedvezményeket kérvényezheti, amelyeket a korábbi tanévekben is alkalmaztak rá nézve.

Ezt követően, az előadó áttért az egyetemi felvételi tematikájára. Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy véleménye szerint lényeges lenne olyan személyeket is bevonni a felsőoktatási felvételi eljárásba, akik az adott egyetemen a látássérült diákok érdekképviseletét végzik.

A szakiskolákba történő felvételi eljárás menetét külön rendelet szabályozza.

Az előadásokat követően, az MVGYOSZ munkatársai válaszoltak a résztvevőknek az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült kérdéseire.

Ezek közül kiemelném a tantárgyakból történő felmentés tematikáját. Ezzel kapcsolatosan a szervezők elmondták, hogy sok esetben szakmai vita alakul ki a látássérült diákokat oktató pedagógusok, valamint a szakemberek között. Az MVGYOSZ munkatársai nem javasolják a tantárgyakból történő felmentést, tekintettel arra, hogy ez sok esetben diszkriminációt eredményezhet. A fenti probléma orvoslása érdekében az MVGYOSZ úgynevezett adaptált feladatlapokat bocsát az oktatási intézmények rendelkezésére. . Ezek az ifjusag@mvgyosz.hu e-mail címen igényelhetők.

Ezután Puskás Anett ifjúsági referens megköszönte mindenkinek a részvételt, és lezárta a beszélgetést.

Pillmann Tünde,

Várgesztes, 2021. szptember 23.