Együtt a jövőnkért - kerekasztal beszélgetés az oktatási jogok biztosával

 

Együtt a jövőnkért május – szezonzáró kerekasztalbeszélgetés

 

2022. május 24.én, az MVGYOSZ szervezésében lezajlott az Együtt a jövőnkért nevet viselő konferencia sorozat májusi, szezonzáró alkalma.

Az esemény a Google Meets nevet viselő kommunikációs platform konferenciák megtartására optimalizált felületén valósult meg, 24 fő részvételével.

A program elején Puskás Anett ifjúsági referens köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Németh Orsolyának, az MVGYOSZ szakmai vezetőjének, aki a nyitóbeszédében az oktatási jogok biztosával történő kapcsolatfelvétel legfontosabb körülményeit vázolta a hallgatóság részére.

Ennek keretében kifejtette, hogy először egy, az MVGYOSZ által szervezett kötetlen beszélgetésen találkozott dr. Aáry Tamás Lajossal, az Oktatási jogok biztosával, aminek keretében mindkét fél részéről kölcsönösen megfogalmazódott az együttműködés szükségessége.

Németh Orsolya, a beszédében a fentiek mellett elmondta azt is, hogy az eredeti tervek szerint, a márciusi kerekasztal beszélgetésre szerették volna meghívni az oktatási jogok biztosát, ám dr. Aáry Tamás Lajos a fenti felkérésnek egy elfoglaltság miatt nem tudott eleget tenni, így esett a szervezők választása az Együtt a jövőnkért című konferencia sorozat szezonzáró alkalmára.

A szakmai vezető egyúttal aziránti reményének is hangot adott, hogy az előadás számos érdekességet tartogat majd az oktatási jogok biztosának feladataival kapcsolatban.

A nyitóbeszédet követően, Puskás Anett ifjúsági referens átadta a szót dr. Aári Tamás Lajosnak, az oktatási jogok biztosának, aki a fenti hivatalhoz kapcsolódó legfontosabb feladatokat vázolta a hallgatóság részére.

Ennek keretében elmondta, hogy immár 22 éve tölti be ezt a fontos tisztséget. Egyben az iránti örömét fejezte ki, hogy az évek során számos, az oktatáshoz kapcsolódó jogi probléma megoldásában működött közre.

Adr. ári Tamás Lajos, a prezentációjában említést tett egy, a hivatali ideje alatt létrehozott weboldalról is, amely a kezdeti időkben a honlapon közzétett képek miatt nem volt kezelhető a látássérültek által használt képernyőolvasó szoftverekkel. Egy visszajelzést követően azonban, a hivatal informatikus munkatársai szinte azonnal orvosolták a fenti problémát.

Dr. Aári Tamás Lajos, az előadása következő részében arról beszélt, hogy a II. világháború után a szociálpolitikában a fogyatékkal élő emberek vonatkozásában elsősorban a gondoskodás volt a jellemző. A politikai vezetők ugyanis azt tartották, hogy a fogyatékkal élő emberek képtelenek az érdemi munkavégzésre, ezért különböző pénzügyi juttatásokat biztosítottak a számukra.

Az ENSZ fogyatékkal élő emberek jogairól szóló egyezményének megjelenésével, amelyben magyar szakemberek is közreműködtek, jelentősen megváltozott a helyzet. A fenti törvény ugyanis kimondja, hogy minden ember tanítható. Ezzel megkezdődött a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. Ez dr. Aári Tamás Lajos véleménye szerint lényeges mozzanat volt a társadalomba történő integráció elősegítése szempontjából.

A biztos, az előadása következő részében egy rövid történetet osztott meg a hallgatósággal. Ennek keretében elmondta, hogy időnként kihelyezett fogadónapokat tartanak a nagyobb egyetemi városokban, ahol a fogyatékkal élő hallgatók, és szüleik részéről megfogalmazódhatnak az oktatás során felmerülő problémák. Egy ilyen fogadónap alkalmával került kapcsolatba egy látássérült lánnyal, aki a 8. osztály befejezését követően, a helyi gimnáziumba nyert felvételt. Az oktatási intézmény igazgatója azonban, megtudva, hogy a diák látássérült, megtagadta annak a lehetőségét, hogy a lány a fent említett középfokú oktatási intézményben folytassa a tanulmányait.

A történetet hallva, dr. Aári Tamás Lajos felvette a kapcsolatot a szóban forgó középiskola vezetőjével, akit arra kért, hogy a fiatal egy néhány napig tartó próba erejéig részt vehessen az iskola életében. Mivel az igazgató ebbe beleegyezett, a diáklány 3 napot töltött el a fent említett iskolában, ahol örömmel fogadták a leendő osztálytársai, és tanárai.

A próbát követően, az iskola igazgatója könnyek között hívta fel az oktatási jogok biztosát, és közölte vele, hogy a próba sikeresen zajlott le, így a diáklány ősztől megkezdheti középfokú tanulmányait a fent említett oktatási intézményben.

Az oktatási jogok biztosa az előadásában büszkén számolt be arról, hogy gyakran tett látogatást a fővárosban működő Vakok Iskolájában, ahol szemléletformáló programokon vett részt. Ezáltal betekintést nyerhetett a látássérült emberek mindennapi életébe.

Végül, a prezentációja utolsó részében, dr. Aári Tamás Lajos beszámolt a pandémia alatt tapasztalt nehézségekről. Ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy az oktatás szereplői számos nehézséggel szembesültek a koronavírus-járvány kitörésekor. Ez elsősorban az on-line meetingek megtartására optimalizált felületek használatának megismerését jelentette. Ezért tartja fontosnak a pedagógusok részéről történő folyamatos tudásgyarapítást, aminek a segítségével lépést tarthatnak a technika fejlődésével.

Az előadást követően, a konferencia résztvevői feltehették az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket. Ezek kiterjedtek többek között a panasztételi eljárás menetére is. Ezzel kapcsolatban dr. Aári Tamás Lajos elmondta, hogy a panasztétel benyújtása történhet telefonon, és elektronikus levél formájában is.

A panasz beérkezését követően, az oktatási jogok biztosa meghallgatja a két felet, majd megállapítja, hogy történt e jogsértés. Ha igen, akkor a jogsértő fél részére ajánlásokat fogalmaz meg.

Fontos tudni, hogy az eset lezárását követően, fellebbezésre nincs lehetőség.

Ezután egy, a közelmúltban a médiában nagy port kavart esetet osztott meg a hallgatósággal, amely az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem egyik évben szervezett gólyatáborában történt nemi erőszakhoz kapcsolódott. Az esetet követően, a média nyomására egy átfogó vizsgálat kezdődött az egyetemi gólyatáborok működésével kapcsolatban, aminek során számos hiányosságot tártak fel. Ennek hatására az oktatási jogok biztosa ajánlásokat fogalmazott meg, amiknek köszönhetően jelentősen átalakult az egyetemi gólyatáborok működésének jogszabályi háttere.

Végül, az MVGYOSZ oktatási munkatársai, és dr. Aáry Tamás Lajos, egy kölcsönös szóbeli megállapodás formájában egyetértettek abban, hogy negyedévente szükséges lenne egy konzultáció, a látássérültek oktatását érintő kérdések vonatkozásában.

Ezután Puskás Anett ifjúsági referens kellemes nyarat kívánt a résztvevőknek, majd lezárta a kerekasztal beszélgetést.

Az oktatási jogok biztosának hivatalához kapcsolódó legfontosabb információk az oktbizt.hu honlapon olvashatóak el.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2022. május 26.