Együtt a jövőnkért - 2022. szeptember

 Együtt a jövőnkért  - 2022. szeptember

2022. szeptember 28-án, szerdán, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szervezésében lezajlott az Együtt a jövőnkért című kerekasztalbeszélgetés sorozat szeptemberi, szezonnyitó alkalma, amin 30 fő vett részt.

A program elején Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense, egyben az esemény moderátora köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót az MVGYOSZ újonnan kinevezett szakmai vezetőjének, Velegi Dorottyának, aki a nyitóbeszédében a látássérült gyermekeket nevelő szülők, és szakemberek közti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a fenti cél megvalósítása érdekében hozta létre az általa képviselt civil szervezet az Együtt a jövőnkért című kerekasztalbeszélgetés sorozatot, amely az érdeklődők magas száma miatt az évek során egy meglehetősen eredményes projektté nőtte ki magát. A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő konferencia sorozat jó alkalmat kínál arra, hogy a látássérült fiatalok oktatása során felmerülő problémák feltárásra kerüljenek, és ezekre megnyugtató megoldások születhessenek.

A fentiek mellett az is lényeges, hogy a vak, és a gyengénlátó fiatalok, látó társaikkal egyenlő esélyekkel vegyenek részt az oktatásban.

Véleménye szerint figyelembe kell venni azon látássérült diákok érdekeit is, akik nem kívánják látó társaikkal együtt folytatni a tanulmányaikat.

A program következő részében Puskás Anett ifjúsági referens egy érdekes videót mutatott be a résztvevőknek, amely egy magyar, és egy amerikai tanár viselkedését mutatta be, egy vizsgaszituáció tükrében. A felvétel tanulsága szerint a videón szereplő osztály egyetlen tagja sem ment át a szigorlaton. A vizsgával kapcsolatos konzekvenciák levonásánál a magyar pedagógus meglehetősen szigorúan értékelte a diákok gyenge eredményeit, az amerikai pedagógus viszont magát hibáztatta a tanulóknak a vizsgán nyújtott rossz teljesítményéért.

A résztvevők a videóra reflektálva egyet értettek abban, hogy fontos, hogy a látássérült fiatalok, és tanáraik egyfajta kompromisszumra jussanak egymás között. A tanulók kötelessége, hogy a lehetőségéhez mérten elsajátítsák a tanár által leadott tananyagot, ugyanakkor a pedagógusnak szükséges elmagyarázni az adott anyagrészt abban az esetben, ha azt a fiatalok nem értik.

A fentiek mellett azonban lényeges szem előtt tartani azt a tényt is, hogy felmentést kell adni a látássérült diákok részére azokból az anyagrészekből, amelyet a látás hiánya miatt nem képes megoldani.

Erre reagálva egy, a Vakok Iskolájában dolgozó matematika tanár a függvények tematikáját hozta fel példaként. Ennek keretében többek között elmondta, hogy az oktatás során a függvények megismerése fontos a vak, és a gyengénlátó gyermekek számára, azok lerajzolása azonban a vizuális ingerek hiánya miatt nem válik lehetővé, ezért a gyermekek a fenti tevékenység alól mentességet kapnak.

Puskás Anett erre reagálva megköszönte az értékes hozzászólást, majd a válaszában kiemelte, hogy az MVGYOSZ osztja a résztvevők álláspontját.

Az ifjúsági referens ezt követően a látássérült diákoknak az oktatás megkezdéséhez szükséges szakértői véleményhez kapcsolódó legfontosabb információkat ismertette a résztvevők számára. A fent említett dokumentumot a Látásvizsgáló szakemberei állítják ki a vak, és a gyengénlátó gyermekek részére. Puskás Anett kiemelt fontosságúnak nevezte a szakértői vélemény meglétét, tekintettel arra, hogy a látássérült gyermekek ennek hiányában nem kaphatnak gyógypedagógiai ellátást, és nem vehetnek részt a számukra a törvény által garantált speciális különórákon sem.

A dokumentum kiállítását a szülők, és a pedagógusok is kezdeményezhetik. A szakértői véleményben a Látásvizsgálóban dolgozó szakemberek egyfajta iránymutatást is nyújtanak az oktatók részére a látássérült gyermekek oktatása tekintetében.

A dokumentumban a szakemberek külön kitérnek a vak, és a gyengénlátó diákok részére nyújtható mentességekre is, amikről a kerekasztalbeszélgetés keretében Puskás Anett átfogó ismereteket adott át a résztvevők számára.

A fentiek mellett fontos tudni azt is, hogy a dokumentumot, a diák 16 éves koráig 3 évente meg kell újítani.

A szakértői véleménnyel kapcsolatban további információkat olvashatunk a Látásvizsgáló honlapján.

A prezentációja következő részében az ifjúsági referens a tantárgyak alól való mentesség, az érettségire való felkészülés, és az adaptált tankönyvek témakörét járta körül. Ennek keretében elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó tájékoztató szintén megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján, és a jövő kilátásai nevet viselő projekt weboldalán is, a Szakirodalom menüpont alatt.

A dokumentumban többek között benne foglaltatik az a tény, hogy az oktatás során, a látássérült diákokat tanító pedagógusoknak az osztálynaplóban külön rögzíteniük kell azokat az anyagrészeket, amelyek alól a vak, és a gyengénlátó diákok a szakvélemény alapján mentességet kaptak. A tantárgyak alól való mentességgel kapcsolatos információkról az utazótanároktól is lehet tájékoztatást kérni.

A konferencián szóba került a felvételi eljárás témaköre is. Ezzel kapcsolatban az ifjúsági referens elmondta, hogy az oktatás ideje alatt alkalmazandó felvételi eljárás során alkalmazandó szabályok szintén megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Fontos tudni, hogy az általános iskolába csak akkor nyerhet felvételt egy látássérült diák, ha az intézmény alapító okiratában szerepel, hogy az iskola felvehet sajátos nevelési igényű, ezen belül érzékszervi fogyatékossággal élő gyermekeket. Fontos tudni, hogy a fent említett alapító okiratokat az oktatási intézmények évente felülvizsgálják, ezért a felvételi eljárás megindítása előtt a szülőknek érdemes tájékozódni a szóban forgó iskola honlapján.

Mivel a konferencia teljes időtartama alatt a fent említett felvételi eljárással kapcsolatosan számos negatív visszajelzés érkezett a szülők részéről, elsősorban a fent említett dokumentumok fellelhetőségével kapcsolatosan, ezért Puskás Anett felvetette egy, a véleménye szerint a jelen problémára megoldást jelentő adatbázis létrehozását, ami azokat az oktatási intézményeket tartalmazza, amelyek fogadnak vak, és gyengénlátó diákokat. Ehhez az MVGYOSZ tagegyesületeinek segítségét is kérik majd. A fenti felvetéssel kapcsolatosan Puskás Anett elmondta, hogy hamarosan felveszi majd a kapcsolatot az MVGYOSZ tagegyesületeinek elnökeivel.

Az érettségire való felkészüléssel kapcsolatosan az ifjúsági referens elmondta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a látássérült tanulók különböző kedvezményeket is igénybe vehetnek a megmérettetés ideje alatt. Ezek közé tartoznak többek között az adaptált feladatlapok, valamint a plusz idő igénybevételének lehetősége is. Az adaptált ebben az esetben azt jelenti, hogy a látássérült tanuló számára érthető formában vannak megfogalmazva a feladatok.

Fontos, hogy a látássérült diák az érettségi vizsgára való felkészülés során megismerje az adaptált érettségi feladatlapok felépítését.

A tankönyvek adaptálásának vonatkozásában az ifjúsági referens kifejtette, hogy a korábbi években az MVGYOSZ kizárólag a középiskolákban használatos tankönyvek adaptációját végezte. A tavalyi esztendőtől azonban az egyesület megkezdte az általános iskolai tankönyvek adaptálását is, Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető szakmai vezénylete mellett.

Puskás Anett, a fentiek mellett kifejtette azt is, hogy a korábbi években hatalmas költséget jelentett az alapfokú oktatási intézmények vezetői számára az adaptált tankönyvek beszerzése, az idei esztendőtől azonban a normál tankönyvekkel azonos árban vált lehetővé a fenti kiadványok megvásárlása.

Az Együtt a jövőnkért című konferencia sorozat egy korábbi alkalmán felvetődött a tankönyvek felolvasásának kérdése is, amely meglehetősen fárasztó tevékenység a látó hozzátartozók számára. A fenti problémára megoldást jelenthet az a körülmény, hogy nemrégiben elkezdődött a sík írású formátumban megjelenő tankönyvek felolvasása, amelyek az MVGYOSZ által kifejlesztett Bodor Tibor Hangoskönyvtár alkalmazáson belül érhetőek el.

Ennek demonstrálására Puskás Anett egy, a földrajz nevet viselő tantárgyhoz kapcsolódó munkafüzet egyik feladatának felolvastatását mutatta be. A bemutatót a résztvevők nagy megelégedéssel fogadták. Puskás Anett, a fentieken kívül megjegyezte azt is, hogy az adaptált tankönyvek beszerzésével kapcsolatos problémákkal keressék az MVGYOSZ munkatársait az egyesület honlapján megtalálható elérhetőségek valamelyikén.

A konferencia végén, a résztvevők felvethették az elhangzottakkal kapcsolatos észrevételeiket. Ahogy azt a jelen dokumentum egy korábbi részében már említettem, a kerekasztalbeszélgetés teljes időtartama alatt számos negatív visszajelzés érkezett a felvételi eljárásokkal kapcsolatosan, ezért Puskás Anett a konferencia végén felvetette, hogy az októberi hónapban lehetőség szerint egy külön alkalmat szentelnek majd az említett probléma megvitatására. A fenti felvetést a résztvevők kitörő lelkesedéssel fogadták. Ezt követően Puskás Anett megköszönte mindenkinek a részvételt, majd lezárta a beszélgetést.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2022. szeptember 29.