Megemlékezés a Fehér Bot Napja jegyében

 Megemlékezés a Fehér Bot Napja jegyében

 2022

Egyesületünk Fehérbot-napi ünnepséget tartott 2022. október 10-én Tatabányán, a Jubilleum parkban található sportirodában. Az eseményen 20 fő vett részt.

A program elején Nagyné Papp Edit egyesületi elnök szólt a megjelentekhez, aki a nyitóbeszédében a fehérbot nemzetközi napjának történetéről, a látássérült emberek helyzetéről, és az általa képviselt civil szervezet munkájáról beszélt.

Ennek keretében elmondta, hogy az ENSZ 1969-ben nyilvánította október 15-ét a Fehérbot nemzetközi napjává. A szervezet legfontosabb célja az volt, hogy felhívja a többségi társadalmak figyelmét a látássérültek nehéz helyzetére.

Magyarországon 1997-ben megszületett az esélyegyenlőségi törvény, amely jogszabályi keretekbe foglalja a látássérültek egyenlő esélyű hozzáféréshez való jogát.

Nagyné Papp Edit sajnálatosnak nevezte azt a tényt, hogy a törvény ellenére a vak, és a gyengénlátó emberek számos nehézséggel küszködnek a mindennapokban, különösen a munkavállalás, a képzés, és az átképzés területén. Véleménye szerint ezért szükséges lenne a munkáltatók felé szemléletformáló programok formájában közvetíteni azokat a munkaköröket, amelyeket a látássérült emberek is be tudnak tölteni.

Az elnök asszony a fentiek mellett említést tett Roska Botond mikrobiológus munkásságáról is, aki a génterápia alkalmazásával a Retinitis Pigmentosa-ban, és a Makula degenerációban szenvedő embereknek kíván segíteni.

Az általa képviselt civil szervezet vonatkozásában Nagyné Papp Edit elmondta, hogy egyesületünk október 1-jén ünnepelte 63. születésnapját. Az évek során igyekeztek feltárni, és a látássérült sorstársak számára is elérhetővé tenni azokat a lehetőségeket, amelyek a vak, és a gyengénlátó emberek önálló életvitelét elősegítik.

A többségi társadalomnak a látássérüléshez kapcsolódó ismeretek hiánya miatt kialakult negatív sztereotípiáinak megváltoztatása érdekében, egyesületünk 2012 óta szemléletformáló programokat szervez, a megyében működő általános, és középiskolákban. Ennek keretében a tanulók megismerhetik a vak, és a gyengénlátó emberek által használt beszélő segédeszközöket, a fehér bottal való közlekedést, és a Braille írást. Ezen felül átfogó ismereteket szerezhetnek a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról is.

A beszéde végén, Nagyné Papp Edit kellemes szórakozást kívánt a résztvevőknek a Kotrosits Ferencné irodavezető által összeállított műsorhoz.

Ezután Kotrosits Ferencné vette át a szót, aki örvendetesnek nevezte azt a tényt, hogy a látássérült emberekben számos lehetőség rejlik. A tehetségek sok esetben egy-egy beszélgetés alkalmával derülnek ki. Ezeket a képességeket a sorstársak örömmel mutatják be az egyesület által szervezett műsorokon.

A beszédeket követően, megkezdődött a tényleges program. Ennek keretében egyesületünk vállalkozó szellemű tagjai: Németh Istvánné, Keresztes Erzsébet, és Pillmann Tünde színvonalas produkciókkal örvendeztette meg a résztvevőket. A műsorszámok között olyan ismert dallamok, és versek hangzottak el, amelyek a látássérültekhez kapcsolódnak.

A műsort követően Nagyné Papp Edit egyesületi elnök megköszönte a szereplést azoknak a sorstársaknak, akik vállalkoztak a fehérbot napi ünnepségen való fellépésre.

Az esemény további része kellemes hangulatú beszélgetéssel telt, majd Nagyné Papp Edit lezárta a rendezvényt.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2022. október 11.

 

Megjegyzések