Lélekbonbonok 10. – A Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének bemutatása

 Lélekbonbonok 10. – A Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének bemutatása

 2022. október 20.án, csütörtökön, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szervezésében a Lélekbonbonok című programsorozat következő alkalma. Az esemény vendége ezúttal Bolla Anna Mária, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének elnöke volt.

A beszélgetés első részében Nemes-Nagy Tünde, a Lélekbonbonok nevet viselő kerekasztalbeszélgetés sorozat ötletgazdája köszöntötte a résztvevőket, aki a nyitóbeszédében a program létrejöttének körülményeiről mesélt.

Ennek keretében elmondta, hogy az eseménysorozat ötlete 2020 márciusában, a koronavírus-járvány kitörésekor született meg, abból a célból, hogy a látássérült emberek testi, és lelki feltöltődését elősegítse.

Nemes Nagy Tünde egyesületi elnök az expozéjában az iránti örömének is hangot adott, hogy az évek során a program országossá nőtte ki magát.

A nyitóbeszédet követően az elnök asszony átadta a szót Bolla Anna Máriának, aki az általa képviselt civil szervezettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette.

A vendég, a prezentációja első részében bemutatkozott. Ennek keretében többek között elmondta, hogy szociális munkás végzettséggel rendelkezik. A nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés nehézségei miatt döntött úgy, hogy a látássérültek érdekvédelmével kíván foglalkozni.

Bolla Anna Mária, az előadása 2. részében az általa képviselt civil szervezet létrejöttének körülményeit vázolta a hallgatóság részére. Ennek keretében kifejtette, hogy az egyesület a működési területén élő látássérült emberek érdekeinek védelmét látja el. Ennek során közreműködik a jogszabályok megalkotásában, ezen kívül segítséget nyújt a vak, és a gyengénlátó személyek mindennapi nehézségeinek leküzdésében, információs, és tanácsadói szolgáltatást működtet, és tart fenn annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az egyesület koordinálni tudja. Kapcsolatot tart a hasonló célkitűzésű szervezetekkel, és intézményekkel. Elősegíti a látássérült emberek rehabilitációját. Szemléletformáló programokat szervez a megye oktatási intézményeiben, és segítséget nyújt a látássérült embereknek a nyílt munkaerő piacon való elhelyezkedésben.

Az előadása következő részében az elnök asszony az egyesület által biztosított legfontosabb szolgáltatásokról tett említést. Ezek közé tartozik a szemléletformáló programok szervezése, a segédeszköz kölcsönzés, az információ, és segítség nyújtás, a kollektív és egyéni érdekvédelem, a kulturális programok szervezése, az oktatás, valamint a lelkisegély szolgálat.

A prezentációja következő részében, Bolla Anna Mária, a fenti szolgáltatásokat fejtette ki néhány mondatban.

Segédeszköz kölcsönzés: a szolgáltatást igénybe vehetik az egyesület rendes, és pártoló tagjai. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a rendezett tagsági jogviszony. Legfontosabb célja a látássérült emberek által kiválasztott segédeszközök biztonságos, otthoni környezetben történő kipróbálása, és a megfelelő készülék kiválasztása. Ez megakadályozza a felesleges, és drága segédeszközök megvásárlását.

Információ, és segítség nyújtás: Ez a szolgáltatás magában foglalja a látássérültek részére nyújtható pénzbeni ellátások igénylésében, a braille feliratok szerkesztésében, és a nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtást.

Kollektív, és egyéni érdekvédelem: Ennek keretében az intézmény munkatársai szociális, és mentálhigiénés tanácsadást biztosítanak a hozzájuk forduló látássérült emberek részére.

Programszervezés: Ez a szolgáltatás magában foglalja a kulturális programokon való részvétel elősegítését.

Oktatás: Az intézmény informatikus munkatársa segítséget nyújt a hozzá forduló látássérült emberek részére a számítógép kezelésének, a népszerű képernyőolvasó szoftvereknek, valamint a szövegszerkesztés alapjainak, és az on-line ügyintézésnek az elsajátításában.

Jogsegély szolgálat: Ennek keretében az egyesület látássérült tagja a jogi kérdésével az intézmény honlapján megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az egyesület jogászával, aki egy előzetes időpontegyeztetést követően megválaszolja a felmerült kérdést, ezzel elősegítve a probléma megoldását.

A prezentáció utolsó részében az elnök asszony elmondta az általa képviselt civil szervezet elérhetőségeit.

Az előadást követően, a résztvevők feltehették az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket, majd Barkó-Szabó Judit moderátor lezárta a beszélgetést.

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2022. október 27.