Együtt a jövőnkért január – Pont a lelke mindennek

 

Együtt a jövőnkért január – Pont a lelke mindennek

 2024. január 24-én az MVGYOSZ szervezésében lezajlott az Együtt a jövőnkért című konferenciasorozat idei első alkalma. A programot a Google meet nevet viselő kommunikációs platformon keresztül valósították meg, 40 fő részvételével.

A kerekasztalbeszélgetést megelőzően, a szervezők egy, a pontíráshoz kapcsolódó játékra invitálták az érdeklődőket. Ennek keretében minden jelentkező a csatlakozási link mellett kapott két számsort, amelyek egy-egy franciakártya nevét jelölték. A jelentkezők feladata a feladott betűrejtvény megfejtése volt.

A kerekasztalbeszélgetés elején Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense szólt a megjelentekhez. Ennek keretében az iránti örömét fejezte ki, hogy több, mint 40 ember jelentkezett az alkalomra. Véleménye szerint ez az előadók ismertségének volt köszönhető.

A franciakártyával kapcsolatosan az ifjúsági referens kifejtette, hogy az MVGYOSZ gondozásában hamarosan egy hiánypótló útmutató kerül kiadásra, ami a francia kártya játékszabályait foglalja magában.

A fentiek mellett fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy az MVGYOSZ segédeszköz boltjában egyedi jelöléssel ellátott franciakártya kapható.

Végül az ifjúsági referens kitért arra is, hogy rövidesen egy linkgyűjtemény kerül fel a Jövő kilátásai nevet viselő honlapra, ami a braille írás témakörét öleli fel.

Ezt követően tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az eseményről kép, és hangfelvétel is készül.

Az ifjúsági referens kérdésre elmondta, hogy a felvételek az MVGYOSZ youtube-csatornájára kerülnek majd feltöltésre.

A program nyitóbeszédét Velegi Dorottya, az MVGYOSZ megbízott szakmai vezetője tartotta meg, aki az expozéjában érdekességként elmondta, hogy január 24-én ünnepeljük az oktatás világnapját. E mellett az ifjúsági referenshez hasonlóan ő is örömét fejezte ki a rekord számú jelentkező miatt.

Ezt követően Velegi Dorottya kitért arra is, hogy az MVGYOSZ nagy hangsúlyt fektet a braille írás népszerűsítésére. Ezután kifejtette, hogy a látássérült gyermek elsőként akkor találkozik a pontírással, amikor megkezdi az alapfokú tanulmányait.

A beszéde végén a szakmai vezető kellemes szórakozást kívánt a résztvevőknek.

A program első előadását Bieber Mária gyógypedagógus tartotta, aki a prezentációjában a braille írás fontosságáról beszélt. Az előadó a beszéde első részében bemutatkozott. Ennek keretében kifejtette, hogy 2. osztályos korában, a Vakok Általános iskolájában találkozott először a pontírással. Azóta ezt az írásrendszert a szívügyének tekinti. Az előadó 1991 óta foglalkozik a braille írás oktatásával. Ennek keretében elsőként a Vakok Batyányi László Gyermekotthonában, majd a Vakok Általános Iskolájában magyartanárként tevékenykedett. Jelenleg rehabilitációs tanárként dolgozik, aminek keretében felnőtt korban látássérültté vált embereknek tanítja a pontírást. Ez általában játékos formában zajlok.

A braille írásról szólva Bieber Mária kifejtette, hogy felnéz azokra a látássérült emberekre, akik felnőtt korban vállalkoznak a pontírás elsajátítására.

Lényegesnek tartja azt is, hogy a pontírást a látássérült emberek látó hozzátartozói, és a velük foglalkozó szakemberek is megtanulják, mert ezzel támogathatják a vak, és a gyengénlátó embereket.

Végül, a prezentációja utolsó részében az előadó egy, az MVGYOSZ gondozásában megjelent, a pontírás alapjait összefoglaló kiadványról is beszélt, ami Bevezetés a pontírás rejtelmeibe címmel jelent meg. Az útmutató síkírásban került kiadásra. A kiadvány megjelentetésének legfontosabb célja a pontírásnak a látó emberek között történő népszerűsítése volt.

A kerekasztalbeszélgetés második előadását Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense tartotta meg, aki egy nemzetközi zenei konferenciáról beszélt, amire az általa képviselt civil szervezet is meghívást kapott. A programon főként zenei előadók, és érdekképviseleti szakemberek vettek részt. A beszélgetést a Brit Vakok Szövetsége valósította meg. Az eseményen a zenei anyagok hozzáférhetőségének témaköre került terítékre. A kerekasztalbeszélgetés legfontosabb célja a fogyatékkal élő személyeknek a zenetanuláshoz kapcsolódó szükségleteinek feltárása volt. A beszélgetés során szóba került sok más mellett a nagyított, és a braille kották előállításának módszere is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy mivel nincs olyan akadálymentesen hozzáférhető kotta, ami minden fogyatékkal élő ember számára elérhető, ezért fontos lenne a fenti cél megvalósítása.

A kerekasztalbeszélgetésen olyan külföldi cégek is megjelentek, akik a látássérült emberek részére készítenek braille kottát, és zenei vizsgaanyagokat. Ezek közül az ifjúsági referens az Abc konzorcium nevet viselő vállalatot emelte ki. A braille kottákkal kapcsolatosan azonban lényegesnek tartotta kiemelni azt a tényt, hogy ezek előállítása jelenleg még gyerekcipőben jár.

Az esemény harmadik, egyben utolsó előadását Berta Edina tartotta, aki az MVGYOSZ tagsága részére biztosít braille kottákat. E mellett zenetanárként is tevékenykedik.

Az előadó a prezentációja első részében egy humoros levelet olvasott fel, amelyet az egyik tanítványa írt a konferencia résztvevőinek.

Ezután a zenetanár kifejtette, hogy a látó emberek felelősége az, hogy a vak gyermekek elsajátítsák a pontírást.

Az előadása 2. részében Berta Edina a braille kotta megtanulásának módszerét ismertette. Ennek alapfeltétele a pontírás megfelelő szintű ismerete. Véleménye szerint e nélkül bele sem érdemes kezdeni a braille kotta elsajátításába.

Az oktatás on-line formában történik. Az első órán a látássérült diák által meghatározott célok kerülnek lefektetésre.

A tanulás első szakaszában a növendék a zenei hangok pontszámait sajátítja el. Ez általában hosszabb időt vesz igénybe.

A következő szakaszban az adott kotta megismerése zajlik, amelyet az MVGYOSZ bocsájt a tanulók rendelkezésére.

A tanulás harmadik részében a hangjegyek elemzése, és azok pontszámainak elsajátítása zajlik. Ezután a diákok a saját tempójukban tanulják meg az adott zenei darabot.

Az előadó, a prezentációja utolsó részében a braille kották előállításának módszerét ismertette.

Ennek első lépése az, hogy a tanuló elküldi a zenetanár részére az általa elsajátítani kívánt kottát. Ekkor az oktató a kotta típusát határozza meg. Ezután a kotta szakaszolása zajlik, ennek során a zenepedagógus egyenlő részre osztja a dokumentumot.

Berta Edina elmondása szerint, a konvertálás során több szempontot is érdemes figyelembe venni. Az előadó ezek között említette a kottában megtalálható hangok, és a zenei jelölések számát is.

A dokumentumok braille formátumba törtnő átalakítása egy, a Pich típusú írógépekhez hasonló gépen történik meg. A szerkesztés txt formátumban zajlik.

Az utolsó szakaszban, a zenetanár továbbítja az adott kottát az MVGYOSZ felé, akik egy braille nyomtató segítségével kinyomtatják, majd postai úton továbbítják azt a látássérült tanulók részére.

A braille kotta igénylése az MVGYOSZ ügyfélszolgálatán valósulhat meg.

Az előadásokat követően, a szervezők ismét egy, a pontíráshoz kapcsolódó játékra invitálták a résztvevőket. Ennek keretében Bieber Mária gyógypedagógus egy szónak az úgynevezett kulcsírásos formában leírt változatát adta fel a jelentkezőknek, akiknek feladata a betűrejtvény megfejtése volt.

Az alkalom végén, a jelentkezők feltehették az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket, majd Puskás Anett lezárta a kerekasztalbeszélgetést.

 

A Jövő kilátásai nevet viselő honlapon megjelent, a braille írással kapcoslatos szakirodalom:

Bieber Mária: Mit érdemes tudni a magyar Braille-írásról 2020-ban?

https://jovokilatasai.mvgyosz.hu/2020/01/04/mit-erdemes-tudni-a-magyar-braille-irasrol-2020-ban/

https://jovokilatasai.mvgyosz.hu/szakirodalom/

1. Flamich Mária, Hoffmann Rita: Hat pont - Végtelen lehetőség - A tapintható írásrendszerek történeti áttekintlse

2. Pajor Emese, Fekete Csilla, Balla Ágnes, Prónay Beáta: Tapintható írásrendszerek, alternatív olvasási módszerek

3. Több szerző: World Blind Usage - Third Edition

Berta Edina: Hogy néz ki a Braille-kotta?

https://jovokilatasai.mvgyosz.hu/2020/01/04/hogy-nez-ki-a-braille-kotta/

 

Pillmann Tünde

Várgesztes, 2024. január 24.