Magunkról

 Bemutatkozás

Országos Szövetségünk

Hazánkban az egyik legrégebbi érdekvédelmi szervezet.
1901-ben alakult meg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, melynek célja a vak emberek foglalkoztatása volt, saját létfenntartásuk biztosítása érdekében. Az I. világháború során a társadalom minden köréből látássérültek tömegei jelentek meg, és 1918-ban a képzett és öntudattal rendelkező vak emberek megalakították a Vakok Szövetségét, kifejezték a fejlődés irányát meghatározó alapelveket és szociális igényt, mely napjainkig időtállónak bizonyult.
1945-ben az állam, illetve a társadalom támogatását élvező Vakokat Gyámolító Országos Egyesület beolvadt a vakok által életre hívott Vakok Szövetségébe.
Érdekvédelmi tevékenységét az 1950-es években bővítette és kiterjesztette a magyarországi gyengénlátókra is, 1976-ban már Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége néven, 1989 évtől pedig az új egyesülési törvény értelmében független társadalmi szervezetként működik.
Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége kibővült, jogszabályok véleményezésében, önálló jogszabályi javaslatok kidolgozásában vesz részt, és nagy szerepe volt az esélyegyenlőségi törvény előkészítésében is. Gazdálkodását alapvetően költségvetési támogatásból, pályázati forrásokból és részben adományokból fedezi.
Az önkormányzatok önállósága és az állami költségvetési támogatás csökkenése rákényszerítette a központosított szervezeti felépítésű Vakok Szövetségét és megyei szervezeteit, hogy továbblépjenek, önálló jogalannyá váljanak. Ez 2005 évre sikeresen megvalósult, és az önálló jogalanyiságú megyei szervezetek ma már elismert, megbecsült részesei a fogyatékos ügynek helyi szinten.

Amennyiben részletesebben érdeklődik a fenti téma iránt, kérjük, kattintson az alábbi linkre.
http://www.mvgyosz.hu/

Komárom-Esztergom Megyei szervezet:

Egyesületünk érdekvédelmi szervezet, 1960-ban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagszervezeteként kezdte meg tevékenységét. A megyében élő, látássérült, vak emberek érdekvédelmi szervezetbe való összefogása 1959 őszén, az Országos Szövetség kezdeményezése alapján indult, majd 1960-ban Vakok és Csökkentlátók Szervezete néven hivatalosan is megalakult.
Első elnökünk Hamburger József volt, aki 1960-tól 22 éven át, egészen haláláig tevékenykedett és ő maga is vakon élte az életét. Az első titkár Luk János volt, munkájukat pedig Magyari Ferencné, Marika segítette hosszú évekig, egészen a nyugdíjazásáig.
Második elnöke a szervezetnek Várvölgyi János volt, aki 1982-től 22 évig látta el ezt a feladatot, majd elnökségi tagként tevékenykedett tovább és ma is aktív tagja Egyesületünknek. Luk János titkár halála után Frecska József következett a titkári, majd elnöki feladatok ellátásában, aki 2009 évig állt az Egyesület élén. Irodavezetőként Szigethyné Kövér Edit segítette munkáját.

Időközben megkezdődött a megyei szervezetek önállósodása, melynek köszönhetően 2005 évtől már önálló megyei egyesületként, Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete néven működünk.
2009 évben új tisztségviselők választására került sor, mely után az új vezetőség megkezdte munkáját. Jelenleg Nagyné Papp Edit elnök, Tóth Sándor alelnök és Kotrosits Ferencné irodavezető látják el a feladatokat.
Napi 8 órás nyitvatartási időben dolgozunk, az irodavezető, az elnök vagy az alelnök mindig rendelkezésre áll. Az egyesület a megyére kiterjedő működési területén kb. 400 tagot tömörít, elsősorban felnőttkorban megvakult embereket, de köztünk vannak a születésüktől fogva látássérült gyermekek, fiatalok is.
Egyesületünknek 7 kistérségi központja van, ahol évente rendszeres kihelyezett fogadónapokat tartunk (Dorogon, Esztergomban, Kisbéren, Komáromban, Oroszlányon, Tatán és Tatabányán).
Tevékenységünkkel az Országos Fogyatékosügyi program iránymutatásait is figyelembe véve, az esélyegyenlőség, az egyéni és kollektív érdekvédelem biztosítására, és a társadalmi integráció elősegítésére törekszünk.
Alapszabályunkban rögzített céljaink és feladataink tagjaink egyéni és kollektív érdekképviselete, érdekvédelme, információs, tanácsadói szolgáltatás működtetése, felnőtt képzések, oktatások szervezése. Társegyesületekkel együttműködve rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, és szabadidős, kulturális, sport, egészségmegőrző programok szervezése. Civil rendezvényeken, esélyegyenlőségi napokon képviseljük magunkat, bemutatjuk önálló életvitelt segítő eszközeinket, ezzel is az egymás iránti tolerancia, elfogadás esélyét növeljük.
A nyilvánosság érdekében honlapot működtetünk, (vgykeme.hu) ahol rendszeresen közzétesszük híreinket, programjainkat, és az aktualitásokat.
Szolgáltatásainkra, programjainkra, pályázatokból, tagdíjakból, adományokból, 1 %-os felajánlásokból próbáljuk megteremteni a szükséges forrásokat.

Helyzetelemzés:

Az információ 80%-át a szemen keresztül nyerjük! Ha e szerv sérül, akkor az önálló életvitel akadályozott, kiszolgáltatottság, aktivitás csökkenés, testi, lelki egészségkárosodás következik be. Társadalmi szinten megjelenik az előítéletesség, a diszkrimináció. E problémák kezelésében nyújt segítséget 57. éve működő közhasznú, érdekvédelmi szervezetünk, mely Tatabányán 168 -, megyei szinten ~ 400 fős tagsággal rendelkezik.
A tagsági viszony önkéntes, nem tükrözi a valós adatokat a megyére és a városra vonatkozóan. KSH 2011 évi adat: 1094 fő, a látásfogyatékosság okán ellátásban részesítettek számáról nem sikerült hivatalos adatokat beszereznünk.

Demográfiai adatok:

18 év alatt: 2%, 65 év felett 75%.

Problémák:
  • Tanköteles gyermek esetén a bentlakásos oktatás, vagy az utaztatás körülményei, a speciális taneszközök beszerzésének nehézségei, az integrált oktatás nem megfelelő színvonala
  • Aktív korú látássérült esetén a munkahely elvesztése, az átképzések hiánya, a munkaerőpiacra való bejutás nehézségei
  • Időskorú látássérült esetén a fogyatékosság típusának megfelelő speciális szakellátást nyújtó intézmények hiánya
  • Általánosan: A segéd-, mindennapos életvitelt megkönnyítő és kommunikációs eszközök, szoftverek támogatásának hiánya, a komplex akadálymentesítések hiánya vagy nem megfelelő kivitelezése

Célcsoportjaink:

  • közvetlenül a súlyos látássérültek: (önálló életvitel elősegítése, életminőség javítása)
  • közvetetten a civil társadalom: (szemléletformálás a látássérültek érdekében)

Az Egyesület céljai:

  • Valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának elősegítése, védelme és biztosítása minden vak, aliglátó és gyengénlátó (látássérült) személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása
    - A látássérült személyekre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megyei szintű elősegítése, az Egyesület tagjainak társadalmi összefogása, egyéni és kollektív érdekvédelmük ellátása, érdekeik kifejezése és érvényesítése, habilitációjuk és rehabilitációjuk előmozdítása
  • E célok megvalósítása érdekében, érdekvédelmi és szolgáltatási típusú tevékenységeket végzünk, melyek térítésmentesek. A kiadásokat támogatásokból, pályázatokból és tagdíjakból fedezzük.     

Megjegyzések